Inget att hymla om, jag tycker Sverige drivs på helt fel sätt, men jag tror inte heller några av de andra etablerade partierna kan förändra situationen ”det sjuka Sverige”, det har gått alldeles för långt och måste till ett helt nytt tänkande, dvs. man måste se en helhet oavsett om det är och blir obekvämt.

Läste Lotta Grönings blogg hon vill debattera direktörernas ansvar, hon är inne lite på samma spår som mig själv.
För nog är det väl dessa höga herrar i storföretagen som hittat på dessa fantasi löner och höga fallskärmsavtal och landet Sverige, har ju inte varit sen att hänga på trenden och vem kan stoppa denna vansinnes färd? – Här har inte folket något att säga till om i löner och förmåner.

Jag tror minsann våra beslutsfattare spelar Monopol, men de glömmer kortet, gå till fängelset utan att passera Gå.

Jag gör en skillnad när det gäller den privata marknaden och dess verkställande direktörer. Det berör inte Sveriges pengar, dvs. oss skattebetalare. Lotta gör jämförelelsen med Skadias VD, hans och styrelsen ansvar gentemot aktieägarna.

Personligen så anser jag nog att Göran Persson och hans ‘styrelse’ har ett ändå större ansvar, ty ALLA vi medborgare är aktieägare. Skillnanden är att vi kan inte sälja av vårt aktieinnehav.
Hur skulle det se ut om landet Sverige låg på aktiemarknaden? skulle du köpa en aktie?
Men fakta är att varje medborgare äger inte en aktie utan en skuldsedel. Men jag kan på inget sätt påverka styrelsen att minska den utan det sitter en klick människor tryggt i position att förvalta på vilket sätt de vill utan att ens kunna straffas för det.

Säg nu inte, rösta på ett annat parti – för ur min synvinkel kommer det inte att bli några större positiva förändringar med den politik dessa för ut heller.

Andra bloggar om: , , ,

Annonser