Problem eller snarare fakta läser vi dagligen i media om hur det verkligen står till i vårt sjuka Sverige. Alla bör efter bästa förmåga belysa och motbevisa de fakta som föreligger, hur vårt samhälle faktiskt styrs och fungerar i realiteten.

Detta som ett motbevis i våra partiers valkampanjer där De för ut sina budskap, hur just deras parti ska få Sverige på fötter. Jag köper nämligen inte heller snacket om att ingen annan får chansen att regera, då sossarna sitter kvar i makten. För jag har ännu så länge aldrig sett något parti som tar sig an helheten i problematiken i vårt sjuka Sverige. Precis som politiker/partier skyller på varandra så ser man gärna de sjukskrivna, arbetslösa och andra oönskvärda, som boven till alla problem.

 Jag kan ta en liten jämförelse. – Att prata om invandrare och deras belastning för Sveriges ekonomi i form av uppehällskostnader, arbetslöshet, kriminalitet osv. Det är tabubelagt, för man får inte dömma alla efter en kam. Nej då blir det hets mot folkgrupp!

Men jag vill då upplysa de okunninga om att precis samma förföljelse drabbas de långtids- sjuk eller arbetslösa, som inte vill något hellre än att få tjäna sina egna pengar, får ordning på sitt liv och komma ur ‘fattigfällan’ att leva på existensminimum.

Att leva ett otryggt liv där man har fått dragit in på allt som inte absolut är nödvändigt, att inte veta om man någon ‘inkomst’ nästa dag. Det är psykiskt påfrestande! Hur många ur den kategorin tror Ni t.ex. har råd till ett privat pensionsparande? eller överhuvud taget kan spara några kronor varje månad till semester eller oförutsedda utgifter?
Nej, det är klart, dessa kategorier av människor får skylla sig själva att de hamnat i dessa situationer!
Jag tycker det är bra att media belyser olika problem, men det är klart det vinklas och den enskilda får inte med egna ord berätta hur det faktiskt är och upplevs. Därför är bloggarna ett bra sätt att lägga fram fakta och jag tänker dra mitt strå till stacken genom att berätta egna och vänners situationer i dagens Sverige.

Har du en egen blogg om problem du upplever så länkar jag gärna till den eller enskilda ämnen. Ett friskt tänkande i ett för övrigt sjukt Sverige, om politikerna kunde lyssna på de drabbade som lever i problem, så blev det kanske en positiv förändring.

Annonser