Ska kommunerna nu stjälpa de människor som redan är i kris. Det liknar mer och mer gamla tiders ättestupa.
Enligt SR P4 Östergötland har nu Linköpings socialförvaltning fått direktiv att vräka människor som inte kan betala hyran.

I ett led till att minska de sociala kostnaderna går socialen in och tar över förstahands kontrakten för de människor som inte kan betala hyran.
”Det kan gälla missbrukare, psykiskt sjuka eller familjer som har fått ekonomiska bekymmer.”
Jag tror att just det sistnämna, människor med ekonomiska bekymmer lär vara och bli en ändå större grupp människor när alliansen alla åtstramningar kommer.

Den teorin stöds också av den intressanta rapport som presenterades till Socialdepartementets arbetsgrupp med uppdrag att beskriva och analysera
situationen för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (11 maj 2004)
Tryggare kan ingen vara?
Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

” – I de fall där man inte följer uppgjorda planeringar, alltså avbetalningsplaner eller att man inte tar emot det stöd och hjälp som man har blivit erbjuden så har vi fått direktiv om att vi ska bli snabbare med att avhysa personer, säger Ewa Pettersson som är verksamhetschef på socialförvaltningen. ”

Detta med ta emot hjälp och stöd, är ett vitt begrepp och med de erfarenheter jag har så ser man sällan till människan bakom hjälp behovet utan vad som är enklast och billigast för socialtjänsten.

Hyran är idag den största utgiftspost man har och tyvärr väljer nog många människor att låta bli att betala den, då ekonomin börjar rasa. Sällan får man så mycket pengar över att man kan komma i kapp och betala den.
Men jag är övertygad om att det är inte människor som super, spelar eller knarkar bort sina pengar, utan helt vanliga människor. De har helt enkelt inte tillräckligt med inkomster och kommer det då någon höjning så är katastrofen en faktum. Det finns helt enkelt inte något att spara in på.

Enligt kronofogdens websida så låg det i landet 2313 ansökningar om vräkning andra kvartalet 2006.

Men jag undrar om detta blir billigare i längden?
Låt säga att det handlar om en ensamstående mamma med 2 barn. Hon är långtids sjukskriven och arbetslös i botten.
Hon missar en hyra, pengarna räcker inte till och oftast tar det lång tid innan man vänder sig till socialen eller att de ens får reda på hyresskulden.
Nu går kommunen in och tar över lägenhetskontraktet.

Huruvida de betalar hyresskulden framgår inte, men det brukar de inte göra i första taget. Men även om de skulle göra det och lägga upp en avbetalningsplan med bidragstagaren, så undrar jag ändå. Hur ska denna människa kunna betala av på en skuld när inte pengarna räcker?

Alltså avhyser socialen mamman och barnen och enligt intervjun så skall man istället erbjudas en av  kommunens mindre akutlägenheter eller till lägenhetshotell.
Vem betalar flytten?
Mamman sitter förmodligen kvar med alla skulder och jag kan tänka mig att hon räknas som mindre bra mamma, där också familjehems placering av barnen kan komma i fråga.

Så jag bara undrar …

Linköpings kommun har idag en budgeterad kostnad till fem miljoner kronor, men den verkliga kostnaden i år bli 12 miljoner kronor.
Var ligger besparingarna i detta alternativ?


Andra bloggar om:
, , , , ,

Annonser