Är det en tillfällighet att socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson, idag lägger fram att alla förtidspensioner skall prövas på nytt . Detta för att hon anser att man inte skall ha  fler i förtidspension än att vi hinner följa upp dem och hjälpa dem enligt DN
Detta uttalande kommer lägligt samma dag som Riksdagen också meddelar att man från 1 december ändrar lagen om diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet, som jag skrev om i föregående blogginlägg.

Som jag tolkar lagändringen så lägger man ett allt större ansvar på företagarna, då deras ansvar ska ligga även vid  förhållande till den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik hos arbetsgivaren

Jag bara undrar, hur eftertraktade kommer alla dess förtidspenisonärer att bli på arbetsmarknaden?

Annonser