Många kommer att få mycket sämre ekonomi nästa år i form av sänkt sjuklön / a-kassa, alla kan orimligtvis bli friska eller få ett arbete. Lägg därtill de höjda a-kasse avgifterna

Riksnormen för försörjningstöd 2007 är nu klar. Socialstyrelsen styr detta sk. existensminimum efter Konsumentverkets beräknade hushållskostnader. Man kan undra om man fastställde det före eller efter regeringsskiftet eftersom man anser att en höjning med 100 kr per månad räcker, jämfört med 2006.

I normen ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.
Utöver denna riksnorm, så får man lägga till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Jag är övertygad att om alla människor som faktiskt skulle vara berättigade till försörjningsstöd sökte upp sitt socialkontor, så skulle kommunerna snart gå på knäna. Kanske är det något sånt som skulle behövas för att ‘fattigdomen’ ska bli tydlig.

Men med ett lågt existensminimum, så kan man skapa en ‘normal’ grupp klass 4 medborgare.

Bensinpriset åker upp och ner, något man inte kan påverka men därutöver så höjs själva skatten.

Elpriserna gå upp
Tobaksskatten är också något som ökar drastiskt vid nyår och det talas också om stora höjningar i bil skatt- och försäkringar.

Hyran höjs, mitt bostadsbolag har fått igenom en höjning på 2.5% per kvm, vilket motsvar 20.13 kr, vilket blir ca 150kr/mån.

Jag tror man glömt bort att en stor del av svenska folket inte kommer att få några skattesänkningar men däremot en hel del ökade kostnader.

Andra bloggar om: , , ,

………………………………………

Annonser