Socialstyrelsen uppskattar att våld mot kvinnor årligen kostar omkring 3,3 miljarder kronor, men det är bara samhällets kostnader. Det personliga lidandet och allt som blir releterat med det går aldrig att mäta i pengar.

Det är viktigt att få mer kunskap om de ekonomiska konsekvenserna för att kunna gå vidare och ta fram bättre underlag för att så småningom kunna säga vilka åtgärder som har mest effekt, säger Elis Envall utredare på socialstyrelsen, enligt en artikel i SvD

Jag är övertygad att om man tog kvinnovåldet på större allvar, ändrade rutiner vi anmälan och framför allt såg till att kvinnorna direkt fick stöd, skydd och hjälp att bryta sig loss så skulle siffrorna minska drastiskt.

 Jag tycker det ger fel signaler när man deklarerar att utsatta kvinnor blir en stor kostnad för samhället. Man glömmer att männen skapar ofantliga summor i såväl advokatkostnader som i fängelsestraff och återanpassning.

I genomsnitt 16 kvinnor dör varje år och minst en kvinna tar sitt liv efter att ha blivit misshandlad. Hur många miljoner har inte gått till advokater för att försvara förövarna?

Andra bloggar om: , , , , ,  

…………………………