Lilla Leon 2½ månad fick aldrig lära känna sin mor och lagarna gör att hans pappa måste strida om vårdnanden för sin son.

Leons mamma dog vid förlossningen av akut havandeskapsförgiftning. Ett barns födelse är i normala fall något föräldrarna längtar till och ser fram emot. Misstaget för dessa föräldrar var att de bara var sambos. Då blir automatiskt modern vårdnadshavare och hon måste godkänna faderskapet.

Nu finns inte modern vid livet och lilla Leon har ingen vårdnashavare, hans pappa får inte ta hand om honom.

I juridisk mening har pojken ingen vårdnadshavare för varken socialförvaltningen i Olofström eller tingsrätten har beslutat vem den tillfälliga vårdnadshavaren skall vara som kan skriva på ett faderskapsintyg.

Det är väl synnerligen märkligt att man kan utse vem som helst till tillfällig vårdnadshavare, bara för att skriva på ett intyg. Den tillfällige kunde väl lika gärna få vara pappan i detta fall som strider för att få rätten till sin lille son.

Ann-Christine Petersson, socialdirektör på länsstyrelsen i Blekinge, tycker att det är mycket allvarligt att Leon inte har fått någon vårdnadshavare ännu.

Personligen tycker jag det är mer allvarligt att en sambo och i detta fall en pappa som tar på sig vårdnadsansvaret inte får det omgående.

 Sökord  om: , , , , ,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annonser