Pajkastning på hög nivå, det stormar kring JK. Ska vi ta ämnet och tänka i vidare banor så tycker jag att det är bra att ämnet kring JK:s engagemang i rättsliga frågor kommer upp på tapeten till allmän kännedom.

Själv är jag inte tillräckligt insatt men ämnet intresserar mig. Jag vet inte mer än vad jag läser mig till hos olika myndigheter och via media, därutöver använder jag min egen tankeverksamhet.

I spåren kring osämjan mellan förre justieministern Thomas Bodström och justitiekansler Göran Lambertz, så väcks flera frågor då allmänheten får lite inblick.

Mina personliga reflektioner blir behöver vi ens en Justitiekansler?

I SvD Brännpunkt skiver JK Göran Lambertz ”JK är statens advokat, inte regeringens, som förre justitieministern Thomas Bodström tycks tro”

Men läser man på JK:s websida står det under uppgifter:

Justitiekanslern är regeringens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål.

vidare kan man läsa

Justitiekanslern tillhandagår regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor. Uppgiften innebär bl.a. att regeringen har möjlighet att ge Justitiekanslern i uppdrag att utreda vissa ärenden.

Som jag då tolkar det, gör man ingen större skillnad på regering och staten. Men vad jag tycker är viktigt är just att JK kritiserar, granskar och vakar över att domstolar och andra myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt vad rättvisa och lag kräver för det är ju uppgiften de har.

Möjligtvis kan det blir krockar och då är ju detta ett systemfel man måste se över.  Ska JK ha en övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten. Så måste man ju också tillåta att myndigheter, personer eller fall nämns för att påtala var man kan se felaktigheter.
Justitiekanslern kan dock inte ompröva beslut som fattats av andra myndigheter, så frågan är då bryr sig någon om vad som framkommer eller blir det bara pajkastning a la interna intressekonflikter?

Om justitiekanslern skall ge juridiska råd till vår regering och företräda regeringen i vissa rättegångar. Då anser jag nog att den personen bör vara landets bästa jurist oavsett partibeteckning.
Samtidigt så anser jag att JK ska vara  helt fristående och granska anmälningar mot myndigheter och tjänstemän opartiskt.
Eftersom JK inte kan ändra beslut så behöver inte  heller JK gå närmare in på bevismaterialet utan snarare själva förfarandet.
Så hur man än vänder sig så har man ändan bak. Någonstans måste det vara ett generalfel, när Lambertz anser sig utöva sina arbetsuppgifter utifrån de direktiv som finns medan andra går till motattack och anser att han blandar i hop privat tyckande med sina arbetsuppgifter.

Sandlåde debatten fortsätter säkert, men finns det något rätt eller fel eller är det bara olika tolkningar av de arbetsuppgifter och lagar som finns?

Referenser:

”Lambertz är olämplig som justitiekansler”

Lambertz om kritikerna: De är ute och cyklar

”Jag riskerar helt medvetet förtroendet för rättsväsendet”

Statsrådet bör följa JK:s råd

JK kritiserar Thomas Bodström

Justiekanslern

Sökord om: , , , , ,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annonser