Jag är emot EU, det sticker jag inte under stol med. Anledningen är främst att lilla Sverige tappar sakta med säkert sitt eget styre. Jag anser att varje land är uppbyggt utifrån sina egna förutsättningar, men tvingas anpassa sig efter i mitt tycke konstiga lagar och regler.
Dessutom så sticker jag ut hakan och påstår att våra styrande i mycket inte ens följer EU:s lagar och regler och stretar i det längsta emot. Spritmonopolet är bara en av sakerna de inte vill släppa.

Vi har en arbetstids lag, men hur många följer den?

I EG direktiv har det sedan 1996 funnits en regel om elvatimmarsvilan mellan arbetspass, men den har varken fack eller arbetsgivare brytt sig om.

EU domstolen har tidigare fällt Sverige två gånger därför har man ögonen på sig, nu när den nya lagen träder i kraft 1 januari. Men det hindrar inte att man håller på att titta på alla möjligheter som finns för att förenkla situationen, säger John Pettersson, jurist på näringsdepartementet.

Visst låter 11 timmars vila underbart, men det gäller tyvärr bara vid anställning. Att man oftast tvinga ‘jobba’ hemma åtskilliga timmar före och efter sitt arbetspass, räknas inte med. Så om du har tre timmar på dig att koppla av och sova är inte relevant, inte heller bryr man sig om ifall du tvingas dubbelarbeta.

Jag ser några eventuella fördelar med detta, det vore om denna lag kunde skaffa fler arbetstillfällen. Så ett fåtal människor tvingas arbeta övertid månad in och månad ut. Jag kan också se en fördel i att t.ex läkare som oftast har långa pass, förhoppningsvis får vara lite piggare. Vem vill t.ex bli opererad av en överstressad jourläkare som kanske har haft ett intensivt dygn bakom sig.

Men jag ser också en hel del nackdelar med detta. T.ex sovande lugn jour räknas som arbetstid, ger oftast också dåligt betalt. Det kommer att förstöra för många funktionshindrade som har personliga assistenter. Det finns andra serviceyrken som också drabbas, så allt blir inte bra med de nya EU direktiven.

Vad jag förstår så kommer det även i fortsättningen bara att gälla de som har kollektivavtal. Alltså kommer alla småföretagare att kunna eller kanske rättare sagt tvingas jobba allt annat än 40 timmars vecka med lagstadgad dygnsvila.

Men vad jag helst skulle vilja ha bort är dubbelarbetande i ‘risk’ områden och där ligger framför allt läkare som har egna praktiker samtidigt som de är anställda på något sjukhus, jag anser att de liksom andra yrken där man ansvarar för andra människor liv och säkerhet inte är förenligt med dubbelarbete.

Sökord  om: , , , , ,

Läs något intressant 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annonser