Antipiratbyråns verksamhet har varit på tapeten många gånger. Nu har Länsrätten i Stockholm fastslagit att IP- nummer är att betrakta som personuppgifter.

Domen stoppar däremot inte Antipiratbyråns verksamhet att samla in IP-nummer eftersom Datainspektionen har tidigare gjort ett undantag och förlängt organisationens verksamhet att samla in IP-nummer till 2008, Datainspektionens bedömning var att organisationernas insamling av bland annat IP-nummer inte innebar någon otillbörlig kränkning av den personliga integriteten

Sökord om: , , , , ,

Läs något intressant

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annonser