Är det bara min egen upplevelse eller har vi efter regeringsskiftet fått mer fart på rättsväsendet eller granskningen därav?

Justiekanslern (JK) är på tapeten ganska ofta nu.

Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman i juridiska frågor. JK ska bistå regeringen med ”råd och utredningar i juridiska angelägenheter”.JK har också uppgiften att granska att rätts- och advokatväsendet följer lagen. JK ska även ”vaka över tryckfriheten”

Just nu granskar JK ett eventuellt åklagarhot, enligt svt.se. Ett vittne har vid en hovrättsförhandling ändrat sin utsago från polisförhör och tingsrätt. Åklagaren skall då ha begärt paus i förhandlingarna för att tala enskilt med vittnet och dennes tolk.

Åklagaren, ”medger att hon sagt att om det finns två olika versioner när fallet är avslutat kommer hon att inleda en förundersökning om mened.”

Nu vet jag ingenting om fallet, men att vittnen blir hotade eller skrämda till tystnad eller glömska verkar vara relativt vanligt i den ‘undre’ världen.

Visserligen blir man upplyst i vittnesbåset att man talar under ed och att det är brottsligt att ljuga.
Frågan är om alla förstår innebörden, allra helst om de inte behörskar det svenska språket.

Frågan är hur pass informerade vittnen blir vid polishör vad gäller att tala sanning och inte förvränga eller förtiga? Blir de ens informerade om att det man säger kommer att användas i rättegång?

Det kanske är den informationen behöver förtydliga och klargöra mera, samt att se till att vittnen får ett bättre och säkrare skydd.

Att en i detta fall åklagare, tar ett vittne i enskilt samtal anser även jag anmärkningsvärt. Jag förmodar att det var åklagaren vittne därav tillrättavisningen.
Normalt sett är det rätten som upplyser om förfarandet att vittna under ed. Samtidigt bygger rättegångar på omedelbarhetsprincipen, dvs. att det som läggs fram eller framkommer genom vittnesmålet vid rättegången är vad rätten har att ta ställning till.
Bygger då hela åtalet på ett eller flera vittnen som sedan ändrar sig, kan utgången bli en helt annan än vad åklagaren förväntar sig.

Sökord om: , , , , , , ,

Läs något intressant

Annonser