Nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton lämnade nyligen sitt slutbetänkande till socialminister Göran Hägglund. Nu kommer den svidande kritiken av åratals utredning.

Man har tydligen glömt av en stor grupp. Inom slutenvården är både antalet vårddagar och vårdtillfällen betydligt fler för asylsökande än den bosatta befolkningen

– Det är förvånande att gruppen asylsökande knappt nämns i psykiatrisamordnarens slutrapport. En rapport på 714 sidor, säger Christian Råbergh från Nationella temagruppen asyl och integration, som är ett projekt inom EU-programmet Equal.

– Det är minst sagt lite förvånande, säger Lilian Ralphsson, verksamhetschef på flyktingmedicinskt centrum i Norrköping

Ingen av dem har något svar varför inte asylsökande diskuteras i slutrapporten.
– Det kan bara bli gissningar. Man kan anta att det är en för het potatis

Sökord om: , , , , , , ,,

Läs något intressant 

Annonser