Egentligen vet jag inte om man skall skratta eller gråta. Alliansen har då tydligt markerat att alla skall arbeta, det skall belönas i plånboken för arbetarna. Samtidigt som man på andra sidan bladet tar tillbaka den arbetandes vinst flera gånger om.
– Ja jag räknar bara arbetarna för alla andra som är utanför arbetsmarknaden av olika skäl, de som drabbas ändå värre, de är ju ändå inte önskvärda så varför ens omnämna dem?

Vem är mer lämplig att jaga folket om inte Skatteverket? Där borde det nu finnas behov av att åtminstone femdubbla arbetsstyrkan om de nu skall jaga svartarbetare.
Banne dig om du inte sparar kvitton enligt Skatteverkets krav ..

* Företag som inte lämnar kvitto kan åläggas att betala 500 kronor per kontrolltillfälle.
* En konsument som fått kvitto skall behålla det tills hon lämnat försäljningslokalen. Kan hon inte visa kvitto i butiken på inköpt vara kostar det 200 kronor.
* På arbeten utförda i den egna bostaden skall fastighetsägaren på begäran kunna visa vem som gjort jobbet annars tvingas ägaren betala 5 procent av arbetskostnaden, högst 15 000 kronor.

Jag begriper som vanligt ingenting! Hur skall jag kunna bevisa att jag utfört renoveringar eller reparationer i mitt eget hem? Hur ska jag kunna bevisa att en vän till mig gjort det helt gratis?

Men vi kan nog känna oss lugna för jag tvivlar på att Skatteverket kommer att göra några som helst kontroller eftersom de inte har planer på att anställa ‘kvittopoliser’.

Lägger man därtill den nya lagen som trädde i kraft 1 januari att i försöksperioden, kontrollera svartjobbare i restaurang branchen och frisersalonger. Så lär det knappast finnas tid över till något annat. Det skall finnas en personalliggare på varje arbetsplats där det tydligt framgår vem som jobbar, annars blir det dryga böter.

Skatteverket räknar med att staten går miste om mellan 15 och 20 miljarder kronor om året på grund av svartjobbandet i restaurang- och hårvårdsbranschen.

-Jo det kan jag nog hålla med om, åtminstone i restaurangbranchen. Men det handlar inte bara om svart arbetskraft. Hur mycket svarta pengar handlar det inte om i pizzabranchen som exempel? Jag har aldrig någonsin fått ett kvitto på en pizzeri.

Även i krogbranchen är det mycket svarta pengar, allt från att man endast skriver upp vissa timmar i arbetspasset och resten fås ut svart till att man inte har någon anställning alls.

Enligt Hallandsposten, så har Skatteverket kontrollerat omkring 150 näringsidkare runt om i landet. I 20–25 procent av fallen har man haft anmärkningar. Men redan nu har man hittat luckor i lagen eftersom det finns undantag.

I vanlig ordning så verkar ingenting vara så genomtänkt att det fungerar i praktiken.

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Annonser