Niklas Svensson fd. reporter på Expressen, som också hade sin blogg där, var ett tag ett hett bloggämne för sin inblandning i dataintrånget hos socialdemokraterna. Vad som hände med åtalet vet jag inte. Men nu har Niklas även fått en JK anmälan på sig för brott mot källskydd.

Jag antar att det är något han skrivit i sin blogg i egenskap av journalist på Expressen och inte som vanlig bloggare. Skulle så vara fallet så ligger nog var och varannan bloggare i riskzonen att anmälas för både det ena och det andra.

I JK anmälan skall det tunna underlaget vara att Niklas skrivit ”Det snackas om att Thomas Bodström var extremt dålig på att
hämta på dagis under sin tid som justitieminister. Frugan, som är lärarinna,
ska vid flera tillfällen ha beklagat sig inför arbetskamrater”

Man får förmoda att anmälaren är en kvinnlig arbetskamrat som skvallrat till Niklas. Personligen ifrågasätter jag henne också över att vilja sprida sådant vidare till en reporter. Syftet borde ju vara att det skall skrivas negativt omBodström.

Enligt JK är det första gången en sådan här anmälan kommer in mot en blogg.

– Såvitt jag vet har aldrig en anmälan om brott mot källskyddet mot en blogg prövats tidigare. Men enligt min bedömning är det ett JK-ärende säger Daniel Kjellgren, byråchef på JK.

På JK:s websida kan man läsa

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram, CD-skivor, videogram m.m. Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Frågan man kan ställa sig är,vilka bloggar skulle det gälla, bara de journalistiska eller anställda vid media eller även oss vanliga bloggare som faktiskt också kan få insiderinformation.

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Annonser