Sjukskrivningarna minskar i landet. Med det sk. ohälsotalet som försäkringkassan numera kallar det för är inte detsamma som att människor blivit friskare.

Minskningen från 41,3 till 39,9 är den största under ett enskilt år sedan mitten av 1990-talet och motsvarar mer än 8 miljoner ersatta dagar, enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan

Under december fick 226 000 personer sjukpenning, det är 5,2 procent färre än ett år tidigare.

I januari får närmare 554 200 personer sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket är 1 600 färre än under januari 2006

Detta är inte detsamma som att människor, framför allt de långtidssjukskrivna blivit friskare.

Försäkringskassan själv skall dra ner på personalstyrkan med 1400. Jag kan inte se hur man skall kunna bli effektivare med mindre personal såvida man inte per automatik ger avslag på sjukskrivningar redan när de inkommer.

Vem vill anställa dessa långtidssjukskrivna personer, som i botten kanske saknar i arbetsgivare?
I Norrköpings kommun är de inte ens önskvärda, där köper kommunen ut personalen skriver tidningen.

Att kommunen köper ut anställda är ett resultat bland annat av Försäkringskassans striktare tillämpning av regler. En person som varit långtidssjukskriven från sitt jobb kan bedömas ha arbetsförmåga, även om det kräver byte av yrke. Då godkänner Försäkringskassan inte sjukskrivningen längre

Det kommer alltid att vara människor som kommer i kläm. Egentligen är det nog ingen som bryr sig om människan eller dess hälsa. I samhället är det bara statistik och pengar som räknas.

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Annonser