Det kan bli dyrt för svenska medier om en person från ett annat land känner sig kränkt. Just nu är det tvist i EU-parlamentet. Sverige riskerar att bli överkörda vad gäller gränserna för vår lagstadgade yttrandefrihet skall gå.Parlamentet håller enligt R&D fast vid hur Rom II-förordningen ska se ut.

När det gäller förtal i medier skulle effekten därmed bli att de regler i det land som en tidning, TV- eller radiosändning riktas till ska gälla. Och den tidigare svenska regeringen har befarat att detta kommer i konflikt med yttrande- och tryckfriheten i Sverige. Den svenska linjen var därför att skadestånd på grund av vad någon yttrat i tal eller skrift ska undantas.

Man kan ju då undra hur det kommer att bli om svenska bloggare hänger på i något media skriver. Kommer vi då också att bli stämda?

Är det inte lika bra att skippa alla länders egna lagar och införa en och samma. Vi blir ju ändå mer och mer styrda av EU.

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Annonser