Eva Hamilton, vd för Sveriges Television dömer i en artikel DN debatt ut konkurrerande kommersiella tv-kanalers tal om egna public service-ambitioner: ”Vad nytta gör deras seriösa program när tittarna har gått och lagt sig?”

Själv dömer jag ut allt vad som heter public service och går under tv- licensen. Jag nyttjar varken det ena eller det andra men får vacker betala för att jag har radio och tv mottagare.
Om inte Eva Hamilton brukar se kommersiella program så förstår jag att hon missat många bra (bättre) program som visas där. Insider, Efterlyst, 45 minuter, Outsiders och Kalla fakt, bara för att nämna några. Inget av dessa sänds när tittarna gått och lagt sig.

Eva blir glad efter en telefonintervju gjord på 1000 människor ( ska det räknas som svenska folkets röst? )

Jämfört med 2005 så växte stödet för tv-avgiften under förra året. Andelen positiva eller mycket positiva ökade från 25 procent till 38 procent. På frågan om vilken betalningsform man föredrar säger 39 procent tv-avgiften (också det en ökning!), medan 26 procent nämner skattefinansiering. Det är svårt att tolka det på annat sätt än att svenskarna står bakom tv-avgiften som finansieringsform av public service-bolagens utbud.

Vilka var frågorna och svarsalternativen man fick välja?

Eva skriver vidare ” SVT har ett unikt uppdrag från svenska folket som gäller hela vårt utbud. Vi får pengar av tittarna för att göra kvalitativt bra program i alla genrer ” medan i nästa stund skriva ”Vi ska satsa starkt och metodiskt på de områden vi bedömer som viktigast.”

Har svenska folket något att säga till om VAD de vill se?

Knuff är en utmärkt sätt att ta del av vad bloggare tycker om olika händelser media tar upp. Det är bara synd att inte hela bloggvärlden lärt sig och vill använda möjligheten att samla sina åsikter. Då skulle man nog kunna urskilja vad en stor del av svenska folket tycker kring aktuella ämnen.

Eva Hamilton avslutar sin debatt med orden

Vi är glada för all den omtanke som visas från olika håll och vi vill gärna känna att våra politiker bryr sig om oss. Men vi vill inte ha en omtanke som riskerar att kväva public service.

Nej jag förstår att mitt tyckande inte är önskvärt, även fast jag betalar denna förbannade tv-licens.

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Annonser