Ta ditt föräldraansvar och våga sätta gränser för ditt barn lyder uppmaningen från skolkonsulten Britta Johansson i en SvD debatt.

För det första är hon konsult och behöver naturligtvis väcka debatt kring sina uppdrag och det har hon gjort bland inläggen att döma. Fömodligen är hon en helylle mamma men kan också tolkas som den strängaste morsan inget barn vill ha.

Hon har under sex år gjort ”cirka 300 gruppintervjuer (cirka 1 500 personal), där många uttryckte oro över föräldrar som inte vet vad som är ett normalt föräldrauppdrag”.

Jag undrar hur resultatet blivit om hon under samma period gjort undersökningen bland föräldrarna?

Hon räknar upp en lång lista på brister i föräldraansvaret. Jag kan till viss del hålla med om att mycket säkert stämmer in i många familjer. Men hon glömmer en viktig parameter, nämligen tid!

Idag är det inte som under min uppväxt, när jag hade en mamma som var hemma och tog hand om marktjänsten och familjesammanhållningen. Under mina uppväxtår, nej inte heller mina barns, var det en dator i varje hem, digitaltv, mobiltelefoner och allt annat i detta stress samhälle som vi alla lever i.
Idag har man inte samma kärnfamilj, som var vanligt förr. Nej, idag lever många barn med en förälder och även om man lever i par, så behövs det oftast dubbelarbetas för att få ekonomin att gå ihop.

Tiden är det största bristen och därefter kommer orken att ens ha några krafter kvar efter ett arbetspass (vilket även inkluderar hemsysslor)

En annan aspekt är att många barn växer upp i otrygga förhållanden där föräldrarna ofta är deprimerade kring sin livssituation, vilket naturligtvis smittar av sig. Visst kan tyckas, låt bli att skaffa barn då. Men alla barn är inte heller planerade, inte heller kan föräldrar förutspå hur livet kommer att bli.

Jag tror de flesta föräldrar gör så gott de kan, men man ska inte heller förringa de stora barngrupperna och skolklasserna barnen tvingas växa upp i. Man ska absolut inte friskriva barnomsorg och skola från ansvar. De är dock de som ser, sköter och fostrar barnen största delen av deras vakna tid.

Mina barn hade aldrig svurit innan de kom in i barnomsorgen och det i mitt tycke ‘uppstudsiga’ sätt de fick i skolan. Kom då absolut inte hemifrån.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

Annonser