Det jag och flera andra skrev om i lördags  och reagerade över att, Snö på bilen ger dryga böter, enligt en artikel i E24 blev närmast en storm bland läsarna och E24 fick stänga av sin kommentarsfunktion.

Ja det vore väl märkligt om det skulle stämma och knappt någon vet om att så säger lagen. Men det var just detta med att tolka lagtexten. Idag har de artikel om att boten är fömodligen felaktig, åtminstone enligt den lagparagraf som uppgivits.

”-Snö och is kan lossna och innebära en fara för omgivningen och det behandlas normalt som vårdslöshet i trafik, något som kan ge dagsböter, säger Inge Carreman, kommissarie och trafikutredare på Rikspoliststyrelsen”

Men min synpunkt blir då att ordet ‘kan’, inte kan användas för en bötfällning. Naturligtvis skall man inte åka omkring med snöberg på biltaket, men det är märkligt att man inte nämner något om motorhuven. Den är i mitt tycke mer riskabel att slunga iväg snö och is när den blir varm.

Man har inte fått tag i polismannen som skrev ut boten, därför vet man inte vilken lagparagraf han har använt sig av  ” men det har föreslagits att snön kunnat jämställas med last som utgör fara för personer eller egendom, något som kan ge 1 500 kronor i böter. Men snö är inte last, enligt Inge Carreman.”

Även kring dagens artikel är kommentarerna många. Ja jag hör också till den bilburna skaran som gärna skulle vilja ha reda på VAD är det egentligen som gäller?

Andra bloggar intressant  om: , , , , , ,

Annonser