Mera tokiga förslag i regeringens försök att förbättra sjuk statistiken. Ibland undrar jag starkt i vilket samhälle beslutsfattarna lever i, det verkar orimligt att de tänker logiskt utifrån fakta.

Anna Hedborg, har lett utredningen om socialförsäkringen och har föreslagit att företagshälsovården ska få en stor och viktig roll som de anställdas primärvård och pröva rätt till sjukpenning. Utifrån denna utredning har idag Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) givit Hedborg i uppdrag att titta på hur företagshälsovården ska kunna utvecklas och få en tydligare roll.

-Jag förstår inte tankegången, idag godkänns ju knappt ett vanligt läkarintyg från primärvården. Fk kan helt avslå att man skall få vara sjukskriven oavsett vad läkaren bedömer. Skall då företagshälsovården vara med kvalificerad för det?

”Senare i vår kommer en proposition om sjukintyg från första sjukdagen. Möjligheten finns redan i dag, men ska utökas samtidigt som kravet på sjukintyg kopplas till en skyldighet för arbetsgivaren att bistå med hjälp till den som ofta är frånvarande från jobbet.”

-Hur har man tänkt att det skall vara genomförbart? Idag är det näst intill omöjligt att få komma till en läkare ens inom en veckas tid såvida man inte mer död än levande. Jag tror nog den situation är ganska utbredd i landet.

En arbetsgivare vill inte ha anställda som är ofta sjuka och med ett rehabiliteringsansvar på arbetsgivaren, minskar chansen för anställning för alla som har något funktionshinder eller inte kan uppvisa ett prickfritt hälsointyg utan frånvaro.

Senare i vår kommer även direktiven till utredningen om den stora parlamentariska utredning om socialförsäkringen som regeringen räknar med att tillsätta senare i år.

Jag ser framför mig att Sverige kommer mer och mer att likna ett samhälle som utrotar allt som inte är friskt och arbetsfört. De oönskvärda är inte ett folkslag utan en stor grupp individer som inte är önskvärda för sina negativa egenskaper eller gener.

Källa: SvD

Andra bloggar intressant om: , , , , , , , ,

Annonser