I veckan skrevs det en hel del om ett Forum som hängde ut utvecklingsstörda med bilder och text.

Det kan närmast beskrivas som en sport. Personerna på internet hetsar varandra till att bege sig ut för att försöka ta en bild på utvecklingsstörda människor med sina digitalkameror eller mobiler. Sedan läggs bilderna ut på nätet i ett forum och kränkningarna börjar.

Min första tanke var, men hur är det möjligt att det får fortgå? Webbplatsen borde ju per automatik stängas ner tycker man. Men så enkelt är det tydligen inte

Men idag har föreningen Alfa i Laholm, polisanmält sajten Flashback. Funktionshindrade skyddas inte av lagen om hets mot folkgrupp. Och lagskyddet mot kränkningar av den personliga integriteten är svagt i Sverige. Det är ett ypperligt bevis på att vår lagstiftning inte alls hänger med i IT tekniken, ändå ville regeringen vara den ledande i världen inom just det området. Hem – Personaldator till alla, var ju en stor kampaj för att få alla att använda sig av internet tekniken. Men man har alltså inte tänkt i hela kedjan som vanligt.

– Det här handlar om ett integritetsintrång. I svensk lagstiftning har vi egentligen inte något som skyddar mot sådana kränkningar, säger Feryal Mentes som är föredragande på Justitiekansliet.

Detta borde ju falla under diskrimineringlagen, ska inte funktionhindrade ha samma trygg- och säkerhet som andra. Det verkar som om lagen går emot sig själv.

3 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder,
2. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom tilllämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder, såvida inte bestämmelserna, kriterierna eller förfaringssätten kan motiveras av berättigade mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Annonser