Det är bra med lagändringar och nya lagar som skall stärka skydd, mot t.ex kvinnor och barn. Men det vore väl då också på sin plats att någon i allt förarbete och alla procedurer som skall till innan lagar och ändringar kan genomföras också tänkte efter före.

Vi fick en färändring och tänkt förbättring när det gällde kvinnofridsbrott. Även kommunerna skall arbta mer aktivit för att våldsutsatta kvinnor får hjälp och stöd.
Till slut insåg man även att barnen är offer vad gäller våld i nära relation så den 15 november kom en ny lag som ger barn och ungdomar upp till 18 år att också få brottsskadeersättning, då de anses som offer.

Jag blir inte förvånad över att läsa 34000 fall av misshandel mot barn under 14 år och kvinnor polisanmäldes förra året.

Mellan 100000 och 200000 barn bevittnar våld hemma varje år, ­enligt Rädda barnen. Ändå har bara cirka 20 ansökningar om brottskadeersättning kommit in hittills.

Barnets vårdnadshavare kan ansöka om ersättning upp till två år efter brottet eller två år efter en avslutad rättslig process och även för brott som skett före den 15 november 2006, kravet är att det är polisanmält så att det finns dokumentationer.

Men här kommer problemet, som lagstiftarna tydligen förbisett. Har man delad vårdnad så måste även även den förälder som ­utfört misshandeln skriva under ansökningsblanketten för barnet. Gärningsmannen måste alltså ­bevilja att offret söker stöd.

Låter det logiskt?

Vill man skydda barnet så anser jag att vid en fällande dom så skall vårdnadsansvaret automatiskt bli enskilt. Frågan om delad vårdnad borde därefter få ansökas på nytt om föräldern i framtiden kan anses så pass rehabiliterad att den kan anses vara omsorgsfull och lämplig förälder. Föräldraskap är ingen rättighet, däremot har man en skyldighet som vårdnadshavare att se till att ens barn inte far illa. Med den lagstiftning som finns idag, blir istället barnet ett större offer, då en förälder inte kan skydda barnet mot psykisk och fysisk våld.
Kvinnorna kan inte ens skydda sig själva då förövaren har laglig rätt att hålla kontakt med och umgås med sina barn.

Källa: SvD 

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

Annonser