Att man inte behandlas lika inför lagen har det många gånger talats om. Att man inte prioriteras eller ens aktualiseras hos polisen vid en anmälan är nog ändå mer vanligt.

Vem ska man lägga ansvaret på, för naturligtvis är alla offer, oavsett vilket brott man utsatts för lika angelägna att ärendet utreds och helst också löses.

Jag undrar om verkligen polisen i Jönköping är ett undantag för att inte ha utrett en anmälan för hets mot homosexuella?

JO riktar nu allvarlig kritik till att utredningen inte behandlats.
Redan i januari 2003 gjorde centerpolitikern Fredrick Federley en anmälan. Den gällde hets mot folkgrupp på en hemsida på internet.
Ombudsmannen för HOMO, bevakade ärendet och när inget hände lämnades en anmälan in 2005 till JO.

Den dåvarande utredningsmannen ansåg ”anmälan som omöjlig att utreda. Dessutom saknades personal med rätt kompetens”

Då kan man ifrågasätta, är det så här polisen ser på vissa anmälningar då lever vi i ett väldigt otryggt samhälle. Kan man inte vända sig till polisen och förlita sig på att det finns kompentent personal, vem ska man då vända sig till?

Andra bloggar intressant om: , , , ,

Annonser