Är det för mycket att hoppas på att man nu tänker efter före, genom att skjuta upp införandet av obligatorisk a-kassa. Man kan hoppas på att utredningen beror på att man vill se effekterna på den akutinförda höjningen av densamma.

Regeringens argument för att göra a-kassan obligatorisk är dels att många människor är alltför dåligt försäkrade. Är man inte medlem får man endast 320 kronor per dag i ersättning om man blir arbetslös.

Jag är nästan övertygad om att många som står utanför a-kassan helt enkelt inte har råd och måste prioritera sina utgifter. Jag vet många som inte ens har en hem- eller olycksfallsförsäkring, just för att de inte har råd.
Ändå när man pratar med människor så är det flera steg man redan har prioriterat bort, många väjer att också gå ur kyrkan av ekonomiska skäl. I en artikel i Metro, så har bara senaste 5 åren, 350000 människor valt att gå ur kyrkan. Även om inte orsaker nämns så kan spekulera i att i många fall beror det på ekonomin.

Jag ser en annan effekt som i allra högsta grad påverkar samhället. Många människor lever på i förhållande låga inkomster, eller man kanske ska säga medelsvensson löner kring 15-18000 kr i månaden brutto.

Är man två med löner klarar man sig nog, men ensamstående med barn, sjudomar etc. får det genast knapert på endast en inkomst. Man blir då beroende av bostadsbidrag t.ex. som också är en kostnad för samhället.
Då har jag inte ens räknat med alla som lever som arbetslösa, sjukskrivna, sjukpensionärer etc.

Varenda höjning påverkar deras ekonomi, höjningar som de inte ens själva kan påverka. Lever man redan på den sk. existensnormen, så tvingas dessa att söka socialbidrag, vilket blir ytterligare en samhällskostnad.

Jag kan hålla med om att det är mest rättvist att alla skall betala, men det är mycket kostnader i samhällets hjälpinsatser, som många aldrig har eller kommer att utnyttja. Så orättvist är det på alla plan.

Fast å andra sidan förstår jag inte varför en a-kasse höjning skall till. Alliansen anser ju att alla skall och kan arbeta, arbeten tycks finnas i överflöd i deras tankegång och människor verkar ses mest som lata eller hypokondiker. SÅ varför skall a-kasse avgiten höjas, den borde med deras tankesätt slopas istället.

inläggets inspirationskällla DN artikel

Andra bloggar intressant  om: , , , ,

Annonser