Vårt rättsväsende ter sig märkligt många gånger. Mycket av våra förehavanden styrs idag via internet, de flesta använder det som hjälpmedel och är helt lagliga.

Allt medan tekniken utvecklas, så är det en självklarhet att även teknisk brotslighet ökar, kanske inte alltid med ond avsikt. Datahackers hör väl snarare som jag tänker till en grupp, som gärna vill upptäcka och påvisa säkerhetsluckor, så de borde ju vara en tillgång i utvecklingen av skydd.

De sk. fildelarna däremot ses inte med blida ögon och har under en lång tid jagats och även dömts. Som alltid brukar det vara den lilla personen som drabbas och inte hjärnorna bakom.
Justitiedepartementet aser att fildelning är ett så stort problem så man håller nu på att se över hur man ska komma åt den illegala nedladdningen.

Det kan då tyckas märkligt att en ung datahackare, som bevisligen hackat sig in i bland annat sju universitet och ändrat i filer ändå frikändes i Uppsala tingsrätt. Yngligen hade en egen server i garderoben hemma och där haft tillgång till det snabbaste bredbandet i världen. Han erkände viss delaktighet men har även skyllt på andra icke namngivna och det räckte tydligen för att fria.
Märkligt kan tyckas när det vid fildelning räcker att man står som abonnent för ett internetabonnemang och därmed är ansvarig för vad som går in och ut via datorn oavsett om det är en själv eller någon annan som fildelat.

Det ska bli intressant att se vad polisutredningen leder till vad gäller anmälan mot hubbägare som Ifpi gjort.

Förutom hubbägarna identifieras mellan 25 och 30 svenska användare som varit uppkopplade mot hubbarna i polisanmälan. Enligt Gustafsson är de fem polisanmälda hubbarna bland de största i Sverige

Inlägget inspirerat från SvD artikel

Andra bloggar intressant om: , , , ,

Annonser