Det talas så mycket om PUL, säkerhet på nätet osv.

I många fall är det omständigare än omständigt att måsta styrka sin egen identitet. Medan det i andra sammanhang är skrämmande enkelt. Ta bara hur många har inte råkat illa ut för att andra beställt saker eller prenumerationer i andras namn eller på annat sätt utgivit sig för att vara någon annan, vilket för den drabbade blir en massa krångel att avstyra och (mot)bevisa.

Hot via nätet och mobil är ett annat stort problem där lagen inte hänger med men borde ses över med prioritet.

Vad gäller PUL sa har man gjort förändringar och den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2007, hur många vet om det eller förstår innebörden?

Detta Är ett avsnitt ur den nya lagen Behandling av personuppgifter,
De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver inte tillämpas när man behandlar personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text.
Det kan vara fråga om ljud eller bild, e-postmeddelanden, texter som publiceras på Internet eller kortare eller längre promemorior eller andra dokument som skrivs i ett ordbehandlingsprogram.
För att den förenklade regleringen skall kunna tillämpas får det man arbetar med dock inte ingå i eller vara avsett att ingå i ett dokument- eller ärendehanteringssystem eller någon annan databas.
( databas i detta fall, är enligt min tolkning även bloggar och forum, eftersom inlägg sparas i en databas, alltså faller den förenklade varianten av PUL enligt min tolkning )

Behandlingen av personuppgifterna i det ostrukturerade materialet får dock inte innebära en kränkning av den registrerades personliga integritet. Man bör följa följande riktlinjer:
• Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, såsom förföljelse eller skandalisering.
• Samla inte utan godtagbara skäl en stor mängd uppgifter om en person.
• Rätta personuppgifter som visar sig vara felaktiga eller missvisande.
• Förtala eller förolämpa inte någon annan.
• Bryt inte mot sekretess eller tystnadsplikt.
Det är i första hand upp till den personuppgiftsansvarige att se till att det inte blir någon kränkning i det enskilda fallet. Vad som är en kränkning avgörs emellertid i slutändan av Datainspektionen, som skall se till att regeln följs, och domstolar.

Nu finns det ju även möjligheter att kringgå risken att bli anmäld och mer fritt skriva som man vill, genom att skaffa sig ett Utgivningsbevis.

Naturligtvis finns det mer eller mindre oseriösa personer och företag som utnyttjar detta. Så t.ex kan man tycka dessa upplysningsajter som lämnar ut människors privatliv till höger och vänster, som i sin tur kan utnyttjas till illgärningar.

Nu har äntligen regeringen fått upp ögonen på detta och ser över lagen gällande kreditupplysning. ”Den enskildes integritet kan behöva stärkas när kreditupplysningar lämnas genom olika webbtjänster”, säger Henrik Holmberg, ämnessakkunnig på Justitiedepartementet

Detta sedan att kreditupplysningslagen delvis satts ur spel till följd av ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen 2003. De gör att en webbsida som har ett utgivningsbevis undantas från alla regler om hur personuppgifter ska behandlas.

Men tidigast till våren 2008 kan vi räkna med en lagändring. Önskvärt vore att man samtidigt tittade på andra faktorer som också skulle behöva ändras i samband med att allt fler människor lever en stor del av livet genom internet.

Uppdatering:
Läs även hos Frihetens vingar, han har skrivit mycket tänkvärt om PUL! Min nästa tanke kring PUL, efter att ha läst hans text, är att många säkert förknippar den lagen (personuppgiftslagen) med just personnummer, vilket för många innebär siffror som i födelsenummer. Sådana tankar är alltså helt fel.
Det får mig vidare att tänka på allt detta ‘lånande’ av bilder och texter, som många tar för givet är fritt fram för att det ligger på nätet.  Är du osäker så kanske du ska läsa mitt inlägg om Bilder och grafik på nätet får de användas hur som helst

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Annonser