Via Jinge, hittar jag idag en ledare i DN, där journalisten Karin Rebas skriver om framtiden vad det gäller informationssamhället och hur utvecklingen kommer att se ut.

Jinge själv ger en intressant syn på det hela, medan det enligt Rebas mer tycks vara till förtret att bloggarna får lägga sig i medias skrivna ord. ”Visserligen finns det en växande insikt om att bloggosfären bidrar till att förbättra de traditionella medierna: genom att läsarna får chansen att kommentera och kritisera journalisternas insatser ökar pressen på DN och andra medier att leverera artiklar med djup och tyngd”

Ska man tolka det som att media fram till nu hittat på en massa saker utan vidare substans eller sanning? Fast man kan ju också tolka det som att journalistkåren nu ser konkurrens i sitt skrivande och riskerar därmed att själva bli arbetslösa.
Det finns en massa fritidsbloggare i bloggosfären som skriver minst lika bra som medias journalister, ja många gånger läggs intressanta artiklar upp på ett mer analyserande och äkta sätt än att just ha behovet att sälja. Däri kan det ligga ett faktum, värt att ta på allvar ty måhända kommer framtidens nyheter att ligga i faktainläggen en bloggare kan ägna sig åt, som ger så mycket mer och relevantare information än vad en tidningsartikel gör. Kanske kommer framtiden nyhetsartiklar istället tas från bloggosfären istället för från egna journalister.

Att tiderna förändras märker man också på Carl Bildts blogg, hur mycket marknadsföring har han inte fått för att han har blivit ett med folket, dvs. klivit ut bland oss andra i bloggosfären på ett mer personligt sätt. Tvärt om mot Expressens Per Svensson, tycker jag inte alls det är att ”I bloggen kan han iscensätta den perfekt regisserade presskonferensen – utan att störas av tjatiga reportrar kan han både rapportera om och kommentera händelser i vilka han själv spelar huvudrollen.” Snarare tycker jag det är varje enskild människas rätt, oavsett om man är politiker eller en vanlig ointressant medborgare att belysa saker ur sin egen synvinkel.

Jag är ganska övertygad om att till nästa val kommer kampanjerna ligga mycket mer i fokus bland bloggar och internets resurser än i traditionell marknadsföring. Det skulle inte ens förvåna mig om vi  i inom en snar framtid får såväl röstning som marknadsundersökningar etc. som en del av vardagen gennom personliga ‘bank id’.

Men vad gäller just Twinglys pingfunktion och förträfflighet vad gäller att marknadsföra bloggare eller skaffa fler läsare genom att detta direktlänkar från en tidningsartikel till en blogg, låter jag vara osagt. Jag ser visserigen en ökning i min bloggstatistik, på några hundra läsare som kommer genom t.ex SvD eller DN, men de andra räkneverken, som t.ex bloggportalen mfl. står och stampar på samma besöksantal som innan. Så vad referrer antalet anbelangar så kan det lika gärna vara fiktiva siffror.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , , ,

Annonser