Möjligtvis är jag helt bakom flötet och kan inte alls tänka logiskt eller så har jag missuppfattat precis allting och då skulle jag verkligen vilja bli upplyst på ett sätt som jag förstår.

Det är inte första gången jag tycker regeringens utredningar verkar helt ogenomtänkta vad gäller helhetssyn. Det gäller inte bara nuvarande regering men numera skakar jag på huvudet mer än ibland.

DN debatt, skriver Socialförsäkringsutredningens utredare Anna Hedborg och Pathric Hägglund ett inlägg kring sin senaste skrift, Arbetslösa som blir sjukskrivna och sjukskrivna som inte blir arbetslösa, som för mig är helt obegripligt i sak.

Undertonen i artikeln tycker jag tyder på att man ser människor i ‘utanförskap’ som fuskare som utnyttjar systemet. ”Kort sagt, regler och villkor i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna talar för att arbetslösa blir sjukskrivna och att sjukskrivna inte blir arbetslösa”

Utan att gå in på detaljer i artikeln, vilket ni själva kan läsa er till, så skulle jag vilja påstå lite mer konkret.
Jag tror ingen vill vara sjukskriven eller rättare sagt leva på någon form i sjukförsäkringssystemet. Bara att bli sjukskriven sänker den normala inkomsten rejält, medan ens utgifter består, likaså gäller vid arbetslöshet. Människan är väl mer av naturen att vilja ha såväl pengar som livskvalitet och då ter sig att frivilligt vilja leva på någon form av bidrag som ologiskt.

Jag vet inte om utredarna blandat ihop begreppen, det är väl snarare så att idag är det i så fall mer ‘lönsamt’ att vara arbetslös än sjukskriven.
Det stämmer inte riktigt som Svt, har vinklat nyheten, ”Den som är sjukskriven får idag 80 procent av månadslönen upp till 28.600 kr, medan a-kassan har ett betydligt lägre tak; 18.500 kr per månad”

Vad jag förstått av denna socialförsäkringsutredning så handlar det om människor som idag redan är långtidssjukskrivna med arbetslöshet i botten. Det en väsentlig skillnad för max beloppet vid sjukpenning är sänkt till 486 kr per dag.

Det är också så att den sjukskrivne måste betala den obligatoriska a-kasse höjningen och höjd fackföreningsavgift. För en sjukskriven med en inkomst på 17000 kr gör det en skillnad på utgift mot den arbetslöse på 301 kr. Dock missar de båda det sk. jobbadraget med 637 kr. Den sjukskrivna har på en gång fått sin inkomst sänkt med ca 1970 kr per månad direkt. Till det ska man lägga alla ökade skatter och avgifter. Bara det skulle väl vara ett skäl för vem som helst att vilja kunna arbeta eller få ett arbete.

Utredningen gör också gällande att det skulle finnas en tendens att arbetslösa väljer att bli sjukskrivna istället för utförsäkrade. Vilket i praktiken borde vara en omöjlighet eftersom Försäkringskassan knappt verkar godkänna sjukskrivningar idag, utan snarare slänger ut sjuka och orehabiliterade människor till ovisshet och eller arbetslöshet.

Men jag kan förstå att långtidssjukskrivna eller sjupensionerade människor drar sig för att ta klivet ut på en arbetsmarknad, där de är totalt ovälkomna och förmodligen inte heller har varit yrkesverksamma på flera år, än mindre har en passande utbildning. Dessutom får de en väldigt hård konkurrens bland de få jobb som finns tillgängliga, arbetstillfällena är inte så många som regeringentycks tro, inte ens för de som kan söka nystartsjobb.

Vad gäller sänkningen av arbetslöshetsersättningen, så borde man om man skall tro regeringens strategi, inte behöva gå arbetslös så länge att man drabbas av någon sänkning men tyvärr är det som vanligt även den är det, de redan mest utsatta som drabbas av, nämligen de som har en lön under 21 371 kronor i månaden. Sänkningen till 65 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 23 015 kronor i månaden. Sänkningen gäller även dem som får aktivitetsstöd.

Anna Hedborg och Pathric Hägglund avslutar sin debatt artikel med ” En i början hög a-kassa tillsammans med en tidsgräns för sjukpenningen, nya individualiserade arbetsmarknadsinsatser och i bästa fall omställningsavtal för sjuka skulle kunna leda till att fler, som önskvärt är, kan gå från passiv sjukskrivning till aktiv arbetslöshet.”

Jag skulle vilja avsluta min med, Se först till att Försäkringskassan tar på sig det ansvar de faktiskt har mot de arbetslösa att få en rehabilitering för att komma igen på arbetsmarknaden. Där ligger det väldigt stora brister, de långtidssjukskrivna är inget annat än ett ärende utan identitet, förpassade till ett liv, att ständigt falla mellan stolarna i myndigheters byråkrati och att inte trampa varandra på tårna i sitt myndighetsutövande.

Källor:
Försäkringskassans aktuella belopp
Sif:s arbetslöshetskassa

Andra bloggar intressant  om: , , , , , , , ,

Annonser