Tidningarna skapar rubriker för att sälja lösnummer. Huruvida  artiklarna innehåller sanning, fakta eller förvanskade tolkningar, det vet bara de inblandade.
Tidigare har tidningar haft egenvälde och full kontroll över vad som skrivs, till och med på debattsidorna som tidigare var vanliga människors enda chans till läsarmedverkan.

Så dundrade bloggosfärens utveckling fram i raketfart. Knappast trodde de traditionella medierna att det skulle bli något hot mot deras egna artiklar. Men numera finns det nog inte en tidning som inte har egna bloggare, oavsett om de är journalister, kolumnister eller vanligt anställda. Behovet att tycka till på ett annat sätt än i traditionella förkortade och vinklade artiklar och notiser, finns konstigt nog också hos media.

De som känner sig hotade av bloggosfärens framfart och betydelse tycks vara journalisterna själva om man får tro eller tolka, Pnina Yavara Molin, som i en debattartikel i journalisten.se skriver,
Vad händer med trovärdigheten när journalistens professionella nyhetsvärdering och källkritik försvinner? Och vad händer med etiken?” och avslutar med ”Jag säger inte att all läsarmedverkan är av ondo. Jag säger bara: låt oss vara rädda om vår trovärdighet. Den är vår största tillgång.”

Ärligt, just trovärdighet, är en av de saker jag mer och mer saknar när jag läser tidningar. Nyhetsvärdering, anser jag dessutom att det är målgruppen som avgör, dvs läsarna. För mig har bloggarna och dess skribenter ett stort värde. Dels får man på ett demokratiskt sätt en dialog kring aktuella ämnen och för det andra så får man många gånger faktiska livshistorier bakom rubrikerna man kunnat läsa i tidningar.

Bloggarna är en viktig del av vårt samhälle kalla det medborgarjournalistik eller läsarsamverkan. Man behöver inte ha en journalistutbildning för att ha något viktigt eller bra att säga. Lika lite som en bilmekare behöver vara utbildad bilreparatör för att göra ett bra jobb. Känner journalister sedan en rädsla för att en vanlig medborgare lyckats gräva fram något eget, som t.ex den nu omdebatterade Magnus Ljungkvist med bloggen Magnus Tankar då ska de nog snarare tänka om och inse att tiderna förändras, ingen och inget består. Även journalister måste hänga med i vad folket vill läsa.

Jag säger som Metro kolumnisten Erika Augustinsson ”Bloggar är enda ljuset på mediahimlen

Knuff bloggar om: , , , , , ,

Annonser