Politik


Frihet under ansvar, demokrati och val-frihet hör tydligen inte till, i de kristnas syn på livet. Man får väl hoppas att tryckfelsnisse varit i farten när biskopen i svenska katolska kyrkan, Anders Arborelius och svenska pingströrelsens föreståndare, Sten-Gunnar Hedin, skrev sin debattartikel i DN.

När de uttrycker sig som ”Låt oss till en början förtydliga att vi funderat länge och väl innan vi beslutade oss för att skriva denna artikel.”

Så får man hoppas att de utgår från ‘vi’ i egenskap av just deras egna åsikter. Annars börjar det låta lite som ‘Livets ord’ och andra ‘sekter’ som har en ledare som styr allt i tanke och handling.

Det finns många abortmotståndare som inte är kristna, likväl som det finns många icke kristna som ändå röstar på Kd, men att dryfta sig till att tala i underförstått hot mot såväl Kd som parti, som mot vår kristdemokratiske socialminister, Göran Hägglund. Det är till att ta till fula knep och egenmäktigt förfarande, över en himla massa såväl kristna som väljare. Visserligen hör religion och politik ihop, men att genom kyrkan, påverka en enskild minister att välja sida, är lite väl grovt.

Jag tycker visserligen inte abort är bra i någon form, det är ändå ett liv med ett hjärta som slår och tekniken gör att fostren överlever efter drygt halva graviditeten. Ändå tycker jag att abort måste få vara den enskildes fråga och inget som kyrkan ska bestämma över.
Det våra politiker har att ta ställning till är snarare hur länge skall man acceptera att abortera ett ofött barn oavsett vilket land det är avlat i?

Trots att det är söndag ska jag inte predika om abort och barn rätt att få födas. Jag nöjer mig med att konstatera att idag, finns abortpiller om man upptäckt en gravidite, det finns dagen efter piller om man tror att det finns risk att man inte varit tillräckligt skyddad, men framför allt så finns det så mycket olika preventivmedel, så oönskade / oplanerade barn borde aldrig bli till. Det är kanske det man behöver marknadsföra såväl i Sverige som i andra länder.

Aborter ska inte vara en handelsvara, aborter tycker jag ska vara den yttersta lösningen om olyckan varit framme.

Källor: SvD och DN

Andra Knuffare bloggar intressant om: , , , , ,

Vågar man ens yttra sig i ämnet utan att klassas som rasist eller få en tillhörighetsstämpel? Jag chansar och sticker ut näsan, för det är i sak man skall diskutera och inte i partitillhörighet. För att förtydliga det hela så är det väl bäst att poängtera att jag sympatiserar inte med något parti, jag kan tänka själv utan att bli styrd av någon annan.
Alla partier har något bra, problemet heter väl som så ofta, samarbetssvårigheter och att gå mot samma mål, dvs. i ett land där vi kan leva och må bra.

Historien SvD skriver om, hur en journalist på falska grunder, smygit sig in bakom SD:s kulisser för att granska och väcka reaktioner ser jag som plumpigt. Jag är ingen anhängare av dem, ändå tror jag inte deras politiska möten ter sig så mycket annorlunda än vad som sägs och debatteras i andra politiska sammankomster.
Hur många av oss , partipolitiska eller inte sitter inte vid kaffeborden och tycker till kring olika ämnen, det brukar gå livligt till så fort man diskuterar politik. Men att sedan stå för sina åsikter öppet är det inte många som gör.

Jag kan hålla med i tankarna kring invandringskostnaderna som en del i en helhet. Detta med tanke på hur regeringen just nu håller på att sanera kring alla människor som lever på allehanda bidrag, hur de skall få tusentals sjukskrivna och sjukpensionerade ut i arbetslivet igen. Till ett liv i arbetslöshet bland alla andra tusentals,  som faktiskt många är högutbildade men inte får något jobb.
Vi har haft  en öppenhet att välkomna invandrare och flyktingar i många år. Men till vilket samhälle? Vad erbjuder vi dem? – Ett liv i arbetslöshet och bidragsberoende. För att integrera dem i samhället, för att inte låta dem leva isolerade i glömska, så måste det till en massa resurser för att de ska bli en del i gemenskapen av vårt Sverige.

Jag ser det inte mer kränkande att tala om kostnader och problem med massinvandring, än den hetsjakt som nästan dagligen sker kring sjukskrivna och arbetslösa. Två grupper där även etablerade invandrare finns, men nu hör till den ‘svenska’ statistiken.

Jag vänder på frågan och undrar, är det humant att ta emot människor på flykt när det är så stort problem att ta hand om och integrera ( till självförsörjande ) de människor som faktiskt redan finns i Sverige, oavsett nationalitet?

Är det humant att ta emot människor, som får rota sig och inges hopp om en fristad med livskvalitet, för att sedan slänga ut dem efter månader eller år? Det tycks ju inte ens finnas resurser att hantera dessa flyktingärenden.

Diskussioner borde inte ligga på kostnader oavsett om det gäller flyktingar, sjuka, arbetslösa skola eller äldrevård. Diskussioner bör och skall ligga på HUR, löser man dessa problem i sakfråga!

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

Den 88-årige bonden började sitt liv som luffarpojke, ändå lyckades han i livet med kommunens ‘hjälp’, kan man tycka, ändå var det också de som fick honom att ta sitt liv.

Ikväll, kl. 20 visar SvT2, en förbluffande levnadshistoria, från fattigpojke till storbonde, kring Eric Sandlin, från fattigpojke till storbonde. Men är historien egentligen så förbluffande?

Jag tycker den snarare visar på ett sant stycke om Sveriges välfärd genom tiderna. Hur Sverige byggts upp av de människor som idag är gamla, men vilken värdighet och livskvalitet har de idag som tack för hjälpen?

Jag ser en röd tråd när jag läser artikeln, Eric började sitt liv som luffarpojke, när han var 5 år gammal vandrade han på vägarna med sin pappa och levde för dagen ” – Vi fick inte äta med drängarna. Vi var lägre, vi.” Till det kan jag idag jämföra alla våra uteliggare, en grupp människor som finns men syns allt för sällan på öppna platser, dessa ignoreras av samhället i stort och lever mest på allmosor av frivillighetsorgaissationers hjälpinsatser.
De drängar som då syftas på kan vi idag, se som alla människor som egentligen är önskvärda i samhället. För att andra rikare skall kunna arbeta, ha fritid och koppla av så behövs dessa hushållnära tjänster och ‘pigor’ som regeringen vill införa.

Bonden Eric, ”gråter när han berättar hur han, åtta år gammal, såldes på auktion till en bonde för tjugo kronor i månaden.
– Kommunen ägde mig, säger han.”

Det är lika men ändå annorlunda idag, kommunen ‘äger’ och styr en väldigt massa människor genom sociala insatser. Inte bara de som av någon anledning tvingas leva med socialbidragsförsörjning, de styr också över människors liv genom t.ex omhändertagande av barn. Barn vars liv kanske blir förstört för all framtid när banden till föräldrarna klipps på ett onormalt sätt. Medan för kommunen så är de inte mer än en akt bland många och de har oftast ingen större kontroll eller uppföljning till en återförening till hemmet.

För Eric, blev livet ändå rätt bra och han fick till slut bli arrendator och bygga upp ett stort jordbruk, men kommunen tackade honom genom att lägga ner gården och instället tänka på turism och inkomster, man byggde en stor golfanläggning på Erics livsverk.
Eric fick ytterligare en chans, kommunen såg nyttan av Erics kunskaper och gav honom en ny gård att bygga upp. I 33 år var hans insatser värda något, under hela sitt liv har han slavat för samhället, byggt upp och drivit en bit av Sverige.

Eric blev som oss alla äldre och han måste väl vara ett typexempel på att man inget är värd om man inte kan producera. Hans liv och insatser värdesattes inte på något sätt av den kommun som hela hans liv ägt honom. En dag kom bara beskedet ..

”– De sa: Nu kan du inte vara kvar. Det ska bli en golfbana.
Hans traktorer och redskap såldes på auktion och ännu en gång gick grävskopor och caterpillar loss på hans livsverk.”

Eric orkade inte mer, två livsverk skapade han, det tredje, sitt eget liv valde han själv att avsluta genom att skjuta sig två gånger, kanske som symbol för de två livsverken men framförallt ”han totalvägrade att bli ett vårdpaket” säger dottern och jag förstår honom. Någon tillit för kommunens ansvar och omsorg lär han inte ha haft i sitt liv.

Hur många andra människor liv och mående har kommunerna på sitt ansvar?

Eric borde hedras och aldrig glömmas !
Eric Sandlin minne

 

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Möjligtvis är jag helt bakom flötet och kan inte alls tänka logiskt eller så har jag missuppfattat precis allting och då skulle jag verkligen vilja bli upplyst på ett sätt som jag förstår.

Det är inte första gången jag tycker regeringens utredningar verkar helt ogenomtänkta vad gäller helhetssyn. Det gäller inte bara nuvarande regering men numera skakar jag på huvudet mer än ibland.

DN debatt, skriver Socialförsäkringsutredningens utredare Anna Hedborg och Pathric Hägglund ett inlägg kring sin senaste skrift, Arbetslösa som blir sjukskrivna och sjukskrivna som inte blir arbetslösa, som för mig är helt obegripligt i sak.

Undertonen i artikeln tycker jag tyder på att man ser människor i ‘utanförskap’ som fuskare som utnyttjar systemet. ”Kort sagt, regler och villkor i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna talar för att arbetslösa blir sjukskrivna och att sjukskrivna inte blir arbetslösa”

Utan att gå in på detaljer i artikeln, vilket ni själva kan läsa er till, så skulle jag vilja påstå lite mer konkret.
Jag tror ingen vill vara sjukskriven eller rättare sagt leva på någon form i sjukförsäkringssystemet. Bara att bli sjukskriven sänker den normala inkomsten rejält, medan ens utgifter består, likaså gäller vid arbetslöshet. Människan är väl mer av naturen att vilja ha såväl pengar som livskvalitet och då ter sig att frivilligt vilja leva på någon form av bidrag som ologiskt.

Jag vet inte om utredarna blandat ihop begreppen, det är väl snarare så att idag är det i så fall mer ‘lönsamt’ att vara arbetslös än sjukskriven.
Det stämmer inte riktigt som Svt, har vinklat nyheten, ”Den som är sjukskriven får idag 80 procent av månadslönen upp till 28.600 kr, medan a-kassan har ett betydligt lägre tak; 18.500 kr per månad”

Vad jag förstått av denna socialförsäkringsutredning så handlar det om människor som idag redan är långtidssjukskrivna med arbetslöshet i botten. Det en väsentlig skillnad för max beloppet vid sjukpenning är sänkt till 486 kr per dag.

Det är också så att den sjukskrivne måste betala den obligatoriska a-kasse höjningen och höjd fackföreningsavgift. För en sjukskriven med en inkomst på 17000 kr gör det en skillnad på utgift mot den arbetslöse på 301 kr. Dock missar de båda det sk. jobbadraget med 637 kr. Den sjukskrivna har på en gång fått sin inkomst sänkt med ca 1970 kr per månad direkt. Till det ska man lägga alla ökade skatter och avgifter. Bara det skulle väl vara ett skäl för vem som helst att vilja kunna arbeta eller få ett arbete.

Utredningen gör också gällande att det skulle finnas en tendens att arbetslösa väljer att bli sjukskrivna istället för utförsäkrade. Vilket i praktiken borde vara en omöjlighet eftersom Försäkringskassan knappt verkar godkänna sjukskrivningar idag, utan snarare slänger ut sjuka och orehabiliterade människor till ovisshet och eller arbetslöshet.

Men jag kan förstå att långtidssjukskrivna eller sjupensionerade människor drar sig för att ta klivet ut på en arbetsmarknad, där de är totalt ovälkomna och förmodligen inte heller har varit yrkesverksamma på flera år, än mindre har en passande utbildning. Dessutom får de en väldigt hård konkurrens bland de få jobb som finns tillgängliga, arbetstillfällena är inte så många som regeringentycks tro, inte ens för de som kan söka nystartsjobb.

Vad gäller sänkningen av arbetslöshetsersättningen, så borde man om man skall tro regeringens strategi, inte behöva gå arbetslös så länge att man drabbas av någon sänkning men tyvärr är det som vanligt även den är det, de redan mest utsatta som drabbas av, nämligen de som har en lön under 21 371 kronor i månaden. Sänkningen till 65 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 23 015 kronor i månaden. Sänkningen gäller även dem som får aktivitetsstöd.

Anna Hedborg och Pathric Hägglund avslutar sin debatt artikel med ” En i början hög a-kassa tillsammans med en tidsgräns för sjukpenningen, nya individualiserade arbetsmarknadsinsatser och i bästa fall omställningsavtal för sjuka skulle kunna leda till att fler, som önskvärt är, kan gå från passiv sjukskrivning till aktiv arbetslöshet.”

Jag skulle vilja avsluta min med, Se först till att Försäkringskassan tar på sig det ansvar de faktiskt har mot de arbetslösa att få en rehabilitering för att komma igen på arbetsmarknaden. Där ligger det väldigt stora brister, de långtidssjukskrivna är inget annat än ett ärende utan identitet, förpassade till ett liv, att ständigt falla mellan stolarna i myndigheters byråkrati och att inte trampa varandra på tårna i sitt myndighetsutövande.

Källor:
Försäkringskassans aktuella belopp
Sif:s arbetslöshetskassa

Andra bloggar intressant  om: , , , , , , , ,

Rätt eller fel, brottsligt eller inte är domstolarnas sak att avgöra. Allt som oftast undrar jag vad som egentligen är sanning och fakta eller upplevda situationer och tolkningar. Det kan aldrig bli mer sanning än just aktivt inblandade parter. Därefter är det polisutredningars sammanställning till åklagare som blir gällande för ett åtal eller inte. Frågan jag ofta ställer mig är hur pass insatta åklagarna egentligen är i själva brottet och dess undersökningar. Att polis ‘samarbetar’ med åklagare under utredningstid är inte detsamma som att de är insatta i helhet.

Jag satt själv som åhörare i en rättegång för ett par veckor sedan. Jag var mer insatt och påläst i fallet än vad åklagaren var, som agerade mest som om det var första gången han ens tittade i papprena. Förundersökningen var bristfällig och åklagaren var snabb att lämna in stämningen som redan inom en vecka togs upp i domstol. Man kan lugn säga att jag ideligen satt och gapade och skakade på huvudet hur målet togs upp.

Nu läser man i media att en polisman blivit friad från dödsskjutningen av en 23-årig psykiskt sjuk man. Jag var inte där så jag kan inte uttala mig, däremot kan jag förstå föräldrarna som driver frågan vidare om ansvar. Grabben är död, så han kan inte uttala sig, däremellan var det å ena sidan föräldrarna som blev vittnen till händelsen och också var de som ringde efter hjälp. På andra sidan har vi motståndaren polisen och dennes vittnen som var tre kollegor, dvs. polismän. Jag ser det som tämligen osannorlikt att de skulle gå emot sin arbetskamrat i dennes vittnesutsago.
Polismän har också genom sitt yrke en större frihet och godtagbara skäl att försvara sig. Jag tror inte det blivit en friande dom om det hade gällt en privatperson som försökt ingripa mot den hotfulle sjuke ynglingen.

Jag kan bara spekulera utifrån vad jag läser i media och då finner jag förståss en del märkligheter. Förundersökningen verkar vara bristfällig. Familjen fick själva genom advokat driva målet till Hovrätten, vilket naturligtvis blir en personlig kostnad då åklagaren inte överklagade Tingsrättens friande dom. I Hovrätten la man tydligen fram nya bevis bland annat från en granne som ej tidigare vittnat samt ambulanspersonalen. Inte heller det hjälpte för att fälla den skjutande polismannen.

Tittar man på Expressens bild, av vad jag förmodar är en rekonstruktion, så verkar det lite besynnerligt att ett skott avlossats på det avståndet. Av fyra polismän så känner en sig så hotad att ett skott avlossas. Det tvistas om huruvida järmgrinden var öppen eller stängd vid tillfället, en järngrind som sägs ha varit orsak till att skottet träffade dödligt i magen i stället för på benet som polismannen siktade på. Huruvida skottet rikoschetterade mot en järngrind eller inte kan jag inte uttala mig om, men jag trodde att även poliser måste försäkra sig om att inte andra kan skadas vid utryckning eller agerande. Kulan skulle ju lika gärna kunnat ändra riktning och träffat någon helt oskyldig.
Man kan också tycka att fyra poliser som har batonger till hjälpmedel borde kunnat avväpna den förvirrade och agressiva ynglingen eller kanske använda pepparspray, om nu detta används eller fortfarande är i teststadiet.
Det minsta jag tycker är i alla fall att en polisman, som har ett yrke där det krävs lite mer än att impulshandla skall så lätt kunna ha lagen på sin sida genom nödvärnssituation och därmed gå fri från allt ansvar.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , , ,

Jakten på bidragsfuskare har pågått en längre tid. Människor verkar ha en fallenhet att se fusk och utnyttjande av svagheter i systemet, som något som man ska utnyttja.

försäkringskassan i Östergötland arbetar 10 personer heltid för att kontrollera fusk .

Försäkringskassan i Östergötland betalade sammanlagt ut närmare 18,7 miljarder kronor till östgötarna förra året. Samma år krävde Försäkringskassan tillbaka 19 miljoner felutbetalda kronor.
Sammanlagt stod 47 personer som mottagare till de 750 utbetalningarna som förra året hamnade hos östgötapolisens bedrägerienhet

Hanterandet av detta fusk tar nästan hälften av ekorotelns resurser inom polisen i Östergötland, säger Chris Hellstrand chef för östgötapolisens ekorotel.

”Våra chefer styr vad vi ska arbeta med och vad som ska prioriteras. Socialförsäkringsbedrägeri är prioriterat område.
– Men anmäler försäkringskassan måste vi utreda, säger han. ”

Även regeringen ser fuskandet som ett stort problem och i måndags presenterade finansminister Anders Borg regeringens förslag om en lagändring så att det ska bli lättare att straffa personer som får bidrag utan att ha rätt till det, skriver SR, Eko.

Straff är just vad ett par föräldrar, till en funktionshindrad 26-åring fått. De lyckades sjukpensionera sonen trots att han såväl arbetade och inte ens bor hemma, skriver SvD via Metros nyheter. Just i detta förmodade unika fallet, så kan man i mycket undra hur det egentligen fungera. Hur har man lyckats att lura en läkare att skriva intyg och även fått försäkringskassan att gå med på detta. Ingen verkar ens ha träffat 26-åringen personligen fast han tydligen inte var så funktionshindrad att han hade överförmyndare eller god man.

Att detta kunde hända anser jag endast bevisar på hur bristfälligt systemet är i bidragshantering. Idag samkörs många register och det borde inte vara svårt med dagens teknik att lätt kunna spåra eller ge signal på om en person utnyttjar flera bidragssystem samtidigt. Mig veterligt får man ju uppge t.ex vid sjukanmälan vad man sysslar med som frisk. Vid arbetslöshet registreras man såväl hos A-kassa som Arbetsförmedling.

Andra bloggar intressant  om: , , , , , , , ,

Jag blir alldeles kallsvettig, jag är för gammal för sådant här i mina tankar ologiskt tänkande.

Måhända tänker jag alldels fel och jag lär knappast leva så länge att jag ser effekter. Det jag märker är att samhället har förändrats radikalt sista 10-15 åren. För mig handlar det inte om lösningar och förbättringar, snarare om omfördelningar i statistiksiffror.
Arbetslösheten har länge varit ett stort problem, för att minska den öppna arbetslösheten så kom man på att nu var det dags för folket att lära om och uppgradera sina betyg genom att läsa in högre gymnasienivå. Ja många tog också tjänstledigt för att plugga.
Sen helt plötsligt så kom man på att nu måste alla, läsa på högskolan. Har man inte gjort det så är man ingenting värd. Kan man ens få ett simpelt städjobb idag utan att ha gått högskolan? – Ja inte för att föringa städare, som är en viktig del i samhället, men jag menar, måste man verkligen värdera all kunskap i studier och poäng?

Hela livet är ju ett evigt lärande och många gånger har nog praktiskt arbete och självstudier, mer kvalitet än vad det teoretiska kan ge.

Jag kan förstå att studier behövs, men mycket går till överdrift enligt min mening. Människor studerar år ut och år in, med höga lån som följd utan att bli garanterade några jobb. Jag brukar jämföra det med att man går och beställer en BMW av senaste modell, tvingas betala för den, men leverans lovas inte förän efter ett par år. När den tiden kommer så får man svaret tyvärr modellen har utgått, du får ta en Fiat istället eller ställa dig på kö för något annat märke.

Tiderna, samhället och utvecklingen sker i sådan rasande fart att när folk väl är färdigutbildade så är efterfrågan någon annan. Dessutom ersätts mänskligheten mer och mer med maskiner och arbetare blir i mycket därmed överflödiga.

Nu verkar det som att marknaden blivit mättad på högskoleutbildade. Ja det säger sig självt när alla ska ligga på samma nivå, så måste man höja snäppet och kraven på ‘kvalitet’ lite mer. Nu tillhör man inte eliten och gräddfilen om man ‘bara’ gått högskolan. Nej nu vill man införa ännu en nivå Läs språk och högre matte, så blir du något extra värdefullt.

Jag bara undar, vad händer med alla befintliga lärare?, eleverna kommer snart ha mer kunskap och kvalitet än de har.

90-talets skolreform, har därmed helt sågats, ska matte och språk prioriteras så måste man rikta in sig på det även i grundskolan. Men det går bara delvis ihop med skolminster Jan Björklunds planer.

Landets grundskole­elever ska ha fler lektioner i svenska, historia och religionskunskap anser han när regeringen ska se över hela läroplanen. Jag läser hans tankegångar i SvD och förundras. Är verkligen historia och religionskunskap av största vikt i yrkeslivet?
Han anser att skolan har så mycket håltimmar idag, så det borde inte bli några svårigheter att öka på dessa ämnen. Men håltimmar är inget som eleverna skapar, de skapas oftast av att det inte finns lärare att tillgå för att pussla ihop scheman, men det innebär inte att eleverna går mindre tid i skolan än vad som är lagstadgat.
Visst är historia viktigt, men är inte nuet och framtiden viktigare? Vi lever t.ex i ett IT samhälle, borde inte mer av den kunskapen läras ut. Gamla tidens A-C i uppförande och ordning borde införas i vett och etikett på nätet och andra viktiga lagar och regler.

Religion, är också viktigt, men många förknippar också religion med krig och makt. Gamla tidens religionskunskap känns förlegad. Dessutom har vi nu blivit ett sådant mångkulturellt land, så man hinner omöjligt lära sig om alla religioner på ett rättvist sätt. Religion i mitt tycke, skall inte tvingas på någon oavsett form.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Det talas så mycket om PUL, säkerhet på nätet osv.

I många fall är det omständigare än omständigt att måsta styrka sin egen identitet. Medan det i andra sammanhang är skrämmande enkelt. Ta bara hur många har inte råkat illa ut för att andra beställt saker eller prenumerationer i andras namn eller på annat sätt utgivit sig för att vara någon annan, vilket för den drabbade blir en massa krångel att avstyra och (mot)bevisa.

Hot via nätet och mobil är ett annat stort problem där lagen inte hänger med men borde ses över med prioritet.

Vad gäller PUL sa har man gjort förändringar och den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2007, hur många vet om det eller förstår innebörden?

Detta Är ett avsnitt ur den nya lagen Behandling av personuppgifter,
De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver inte tillämpas när man behandlar personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text.
Det kan vara fråga om ljud eller bild, e-postmeddelanden, texter som publiceras på Internet eller kortare eller längre promemorior eller andra dokument som skrivs i ett ordbehandlingsprogram.
För att den förenklade regleringen skall kunna tillämpas får det man arbetar med dock inte ingå i eller vara avsett att ingå i ett dokument- eller ärendehanteringssystem eller någon annan databas.
( databas i detta fall, är enligt min tolkning även bloggar och forum, eftersom inlägg sparas i en databas, alltså faller den förenklade varianten av PUL enligt min tolkning )

Behandlingen av personuppgifterna i det ostrukturerade materialet får dock inte innebära en kränkning av den registrerades personliga integritet. Man bör följa följande riktlinjer:
• Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, såsom förföljelse eller skandalisering.
• Samla inte utan godtagbara skäl en stor mängd uppgifter om en person.
• Rätta personuppgifter som visar sig vara felaktiga eller missvisande.
• Förtala eller förolämpa inte någon annan.
• Bryt inte mot sekretess eller tystnadsplikt.
Det är i första hand upp till den personuppgiftsansvarige att se till att det inte blir någon kränkning i det enskilda fallet. Vad som är en kränkning avgörs emellertid i slutändan av Datainspektionen, som skall se till att regeln följs, och domstolar.

Nu finns det ju även möjligheter att kringgå risken att bli anmäld och mer fritt skriva som man vill, genom att skaffa sig ett Utgivningsbevis.

Naturligtvis finns det mer eller mindre oseriösa personer och företag som utnyttjar detta. Så t.ex kan man tycka dessa upplysningsajter som lämnar ut människors privatliv till höger och vänster, som i sin tur kan utnyttjas till illgärningar.

Nu har äntligen regeringen fått upp ögonen på detta och ser över lagen gällande kreditupplysning. ”Den enskildes integritet kan behöva stärkas när kreditupplysningar lämnas genom olika webbtjänster”, säger Henrik Holmberg, ämnessakkunnig på Justitiedepartementet

Detta sedan att kreditupplysningslagen delvis satts ur spel till följd av ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen 2003. De gör att en webbsida som har ett utgivningsbevis undantas från alla regler om hur personuppgifter ska behandlas.

Men tidigast till våren 2008 kan vi räkna med en lagändring. Önskvärt vore att man samtidigt tittade på andra faktorer som också skulle behöva ändras i samband med att allt fler människor lever en stor del av livet genom internet.

Uppdatering:
Läs även hos Frihetens vingar, han har skrivit mycket tänkvärt om PUL! Min nästa tanke kring PUL, efter att ha läst hans text, är att många säkert förknippar den lagen (personuppgiftslagen) med just personnummer, vilket för många innebär siffror som i födelsenummer. Sådana tankar är alltså helt fel.
Det får mig vidare att tänka på allt detta ‘lånande’ av bilder och texter, som många tar för givet är fritt fram för att det ligger på nätet.  Är du osäker så kanske du ska läsa mitt inlägg om Bilder och grafik på nätet får de användas hur som helst

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Staten tjänar på att alla dricker, de skatteintäkterna liksom för tobak och spel är en intäkt staten inte kan vara utan. Ändå kör man stora kampanjer och varningar om att svenska folket skall sluta med dessa ‘laster’ som kostar samhället enorma summor i sjukvård etc.

Naturligtvis är det helt osunt att våra ungdomar dricker sig fulla på alkohol, ett problem som tycks ha vuxit sig till enorma proportioner sedan det blev populärt att köpa smuggel som jag kan tänka ha slagit ut den tidigare hembränningsförsäljningen. Idag är det billigt att införskaffa märkesvaror till lågpris, vilket naturligtvis även ungdomar fått upp ögonen på.

Jag vet inte men min teori är att ungdomsfyllan ökat just pga av smuggel, innan beställde de nog via systemet, några öl, cider eller dessa alkoläskar som ett tag var så populärt. Via smuggel kan man bara köpa plattor med öl, kartong med vin osv. Därmed ökar också drickandet.

Systembolaget, som har svenskt monopol på försäljning av alkohol, går till som tätt ut med rapporter om hur de tar igen tappade marknadsandelar i försäljning. Staten äger Vin & Sprit AB, V&S tillverkar och importerar sprit och vin i konkurrens med flera andra företag på den svenska marknaden. I koncernen ingår V&S Group som är en ledande tillverkare och distributör av sprit och vin i norra Europa och ett av världens tio största internationella spritdryckesföretag. Systembolaget har sedan monopol på den svenska försäljningen. Med andra ord det kan inte bli så mycket mer intressekonflikt än så här.

Nu diskuterar Riksdagens skatteutskott en helt ny modell för att få bukt med den illegala införseln av alkohol. De talas alltså om förlorade intäkter. Den illegala alkoholsmugglingen som stör riksdagen så mycket att man funderar på modellen, sänkt skatt på öl och vin, men höjd skatt på sprit. För att krydda på det hela lite mer så blandar man in ungdomarnas vanor ”En 13–14-åring kan på torget i en mellansvensk stad köpa en platta öl för 120–140 kronor klockan ett på natten med en kvarts varsel.” som om det skulle vara huvudsyftet kring tankebanorna. Nu går åsikterna i sär i frågan mellan politikerna.

I Stockholm, arbetar polisen aktivit med langning utanför systembolaget, medan de mer finurliga ungdomarna beställer sitt dricka via alla kontaktmöjligheter på nätet.

Men folk är inte dummare än att hur man än beslutar så står man där med skägget i brevlådan. Människor tycker inte om förbud, man tar det lättaste och billigaste alternativet. Lagar och regler är tydligen till för att brytas som våra förtroendevalda genom åren så många gånger själv bevisat.

Själv är jag övertygad om att alkoholkonsumtionen bland såväl ungdomar som vuxna skulle minska radikalt om man slapp planera sina inköp till bestämda tider och just systembolaget. Hur många köper inte idag inför helgen med tanken ‘ i fall att, för säkerhets skull ‘ ? Jag gör det i alla fall.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

Inlägget flyttat till Resonerar.se

Vårt rättsväsende ter sig märkligt många gånger. Mycket av våra förehavanden styrs idag via internet, de flesta använder det som hjälpmedel och är helt lagliga.

Allt medan tekniken utvecklas, så är det en självklarhet att även teknisk brotslighet ökar, kanske inte alltid med ond avsikt. Datahackers hör väl snarare som jag tänker till en grupp, som gärna vill upptäcka och påvisa säkerhetsluckor, så de borde ju vara en tillgång i utvecklingen av skydd.

De sk. fildelarna däremot ses inte med blida ögon och har under en lång tid jagats och även dömts. Som alltid brukar det vara den lilla personen som drabbas och inte hjärnorna bakom.
Justitiedepartementet aser att fildelning är ett så stort problem så man håller nu på att se över hur man ska komma åt den illegala nedladdningen.

Det kan då tyckas märkligt att en ung datahackare, som bevisligen hackat sig in i bland annat sju universitet och ändrat i filer ändå frikändes i Uppsala tingsrätt. Yngligen hade en egen server i garderoben hemma och där haft tillgång till det snabbaste bredbandet i världen. Han erkände viss delaktighet men har även skyllt på andra icke namngivna och det räckte tydligen för att fria.
Märkligt kan tyckas när det vid fildelning räcker att man står som abonnent för ett internetabonnemang och därmed är ansvarig för vad som går in och ut via datorn oavsett om det är en själv eller någon annan som fildelat.

Det ska bli intressant att se vad polisutredningen leder till vad gäller anmälan mot hubbägare som Ifpi gjort.

Förutom hubbägarna identifieras mellan 25 och 30 svenska användare som varit uppkopplade mot hubbarna i polisanmälan. Enligt Gustafsson är de fem polisanmälda hubbarna bland de största i Sverige

Inlägget inspirerat från SvD artikel

Andra bloggar intressant om: , , , ,

Regeringen skövlar på i alla plan. Är det någon som ännu märkt av några förbättringar i arbetsliv eller ekonomi? Jag vet inte vad det är de försöker sig på det liknar maktbegär, när de äntligen fått tagit över stafettpinnen ett tag. Men jag tycker det lutar som om de ska falla på mållinjen.

Jag får en känsla av revolution inte för att jag har varit med om någon, men alla dessa plötsliga förändringar så undrar man.

Är förändringarna så genomtänkta egentligen?
Nytt på gång är att lägga ner Svensk kassservice, staten tycker nu helt plötsligt att det är en alldeles för dyr service, för de omkring 175 000 personer behöver den. Hur har de kommit fram till den siffran kan man undra?Man räknar tydigen framför allt äldre personer i glesbygd, som saknar annat bankkontor och som vill betala eller ta ut pengar över disk.
I min stad som är stor, finns det ett bankkontor jag kan ta ut pengar på, annars är jag hänvisad till just kassaservice eller bankomater.

Man glömmer en viktig faktor att bankomaterna ofta är stängda då pengarna är slut eller av annan anledning. Man tycks glömma att de är få affärer som man får ta ut extra pengar när man handlar. Men framför allt tycks man glömma att rånrisken blir destå större om man som PTS tycker, att exempelvis bensinkedjor eller ICA-handlare ta över Svensk Kassaservice uppgifter.

Det var ett fasligt rabalder att postkontoren skulle läggas ner, för de var inte nödvändiga ansågs det. Istället la man ut paket och frimärks servicen på lokala butiker och bensinstationer, många av dessa tvingades bygga om för att klara hanteringen. Jag undrar då, varför ska dessa ta de oekonomiska smällarna och alla risker det innebär med pengahantering?

Men eftersom PTS tydligen tycks anse att de bara är lantortsbor och gamla som använder sig av tjänsten, så förstår jag att de vill lägga ner. Eftersom många pensionärer fått så mycket sämre ekonomi iom. att de sänkte den pensionsgrundande inkomsten. Den utgör utgör nu 80 procent av den beräknade inkomsten för en förtidspensionär i stället för, som tidigare, 93 procent.

Det var tydligen ytterligare ett ogenomtänkt beslut, som strider mot den tidigare pensionsöverenskommelsen. En fråga som säkert kostar miljoner att se över, när nu Socialdemokraterna och regeringenskall inleda överläggningar för att lappa ihop 1999 års pensionsöverenskommelse.

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Att tro att alla är lika inför lagen, gör nog bara den som inte inte hamnat i rättsväsendets korridorer.

Brottsbalken är ett mysterium och anledningen till detta inlägg är att jag kommer att följa upp med andra inlägg, som är relaterade just till. Men jag skulle gärna vilja ha en diskussion kring just vad som egentligen är mord, dråp och grov misshandel i ditt tolkningssätt.
BrB

1 kap 2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.
Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. Lag (1994:458).

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

Här ser man tydligt att det finns för stort spelrum mellan paragraferna, bara med ett litet ords skillnad kan det avgöra såväl åtalspunkt(er) som påföljd, vilket kan vara skillnad på flera års straff, liksom frikännande eller böter.

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för

dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

Här tycker man då att allt våld som inneburit dödsfall är ett mord, vad kan vara mindre grovt när en människa dött? §1 säger ju berövar annan livet, klart och tydligt.

Nu är våra lagar så insnurrade i varandra så det kan inte vara lätt för en åklagare att sätta en rubricering som håller mot en bra advokat som synar lagtexten i lupp.

Förvirringen fortsätter ..

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller

något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller

fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår

kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (1988:2).

Men en skicklig advokat kan även sätta in tvivel i ovanstående rubriceringar med

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om

brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Sedan kommer vi till 4 kap. Om brott mot frihet och frid, där man numera använder sig mer av §4a, just vid kvinnorelaterade brott.

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6

kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms,

om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad

kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade

att allvarligt skada personens självkänsla, för grov

fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex

år.
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot

en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor

eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande

förhållanden, skall i stället dömas för grov

kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845).

Här blir det alltså konflikter i lagar och paragrafer, vad får tolkningsföreträde?

Vi har läst om många grova våldsbrott i media, där få döms för mord trots att människor dött. Vi har läst om många såväl överfall som kvinnorelaterade brott med såväl grovt våld som död som ändå inte ger vad man kan tycka rätt straff och inte ens det högsta om man väljer en lägre brottsrubricering.

Är det skickliga advokaters förtjänst hur lagen tolkas?
Det måste ha varit någon duktig advokat som en gång i tiden lyckades förvandla definitionerna.

Från 1kap §1 ”anses som brott endast då den begås ”uppsåtligen” utnyttjat detta ord för att frångå 3 kap §1 ”Den som berövar annan livet” och alltid hittar enligt §2 ”omständigheter”

Så här kan man nog hålla på och granska, nedåt i brottsrubricering tills man endera dagen får ett frikännande och med det i botten är det fritt fram för andra att hänvisa till den domen och dra paraleller.

Läs och svara gärna på de frågor jag ställt också kring kvinnorelaterade brott.

Andra bloggar om: , , , , ,

Ibland undrar man om det är aprilskämt man läser i tidningarna. Hur kan man glömma en häktad ute i rastgården över natten?

Att se över rutinerna är den minsta man borde göra. Jag skulle tippa på att man kommer fram till mänskliga faktorn och dåligt med personal som orsak. Det är inga förmildrade omständigheter det bevisar snarare att det är katastrof.

Hur många timmar fick den häktade vara ute i minusgrader? Jag tvivlar på att man släpper ut någon på rastgården framåt kvällen. Att detta inte ens upptäcks under kvällen och natten, utan först vid 9-tiden på morgonen, innebär ju att man inte alls har någon kontroll på de intagna.

Andra bloggar om: , , ,

Är det för mycket att hoppas på att man nu tänker efter före, genom att skjuta upp införandet av obligatorisk a-kassa. Man kan hoppas på att utredningen beror på att man vill se effekterna på den akutinförda höjningen av densamma.

Regeringens argument för att göra a-kassan obligatorisk är dels att många människor är alltför dåligt försäkrade. Är man inte medlem får man endast 320 kronor per dag i ersättning om man blir arbetslös.

Jag är nästan övertygad om att många som står utanför a-kassan helt enkelt inte har råd och måste prioritera sina utgifter. Jag vet många som inte ens har en hem- eller olycksfallsförsäkring, just för att de inte har råd.
Ändå när man pratar med människor så är det flera steg man redan har prioriterat bort, många väjer att också gå ur kyrkan av ekonomiska skäl. I en artikel i Metro, så har bara senaste 5 åren, 350000 människor valt att gå ur kyrkan. Även om inte orsaker nämns så kan spekulera i att i många fall beror det på ekonomin.

Jag ser en annan effekt som i allra högsta grad påverkar samhället. Många människor lever på i förhållande låga inkomster, eller man kanske ska säga medelsvensson löner kring 15-18000 kr i månaden brutto.

Är man två med löner klarar man sig nog, men ensamstående med barn, sjudomar etc. får det genast knapert på endast en inkomst. Man blir då beroende av bostadsbidrag t.ex. som också är en kostnad för samhället.
Då har jag inte ens räknat med alla som lever som arbetslösa, sjukskrivna, sjukpensionärer etc.

Varenda höjning påverkar deras ekonomi, höjningar som de inte ens själva kan påverka. Lever man redan på den sk. existensnormen, så tvingas dessa att söka socialbidrag, vilket blir ytterligare en samhällskostnad.

Jag kan hålla med om att det är mest rättvist att alla skall betala, men det är mycket kostnader i samhällets hjälpinsatser, som många aldrig har eller kommer att utnyttja. Så orättvist är det på alla plan.

Fast å andra sidan förstår jag inte varför en a-kasse höjning skall till. Alliansen anser ju att alla skall och kan arbeta, arbeten tycks finnas i överflöd i deras tankegång och människor verkar ses mest som lata eller hypokondiker. SÅ varför skall a-kasse avgiten höjas, den borde med deras tankesätt slopas istället.

inläggets inspirationskällla DN artikel

Andra bloggar intressant  om: , , , ,

« Föregående sidaNästa sida »