Samhällsservice


Inlägget borttaget, finns nu att läsa på Resonerar.se

Annonser

I går var det internationella kvinnodagen, DN hade artikeln åtta generationer av framsteg för kvinnan. Att vi någonsin skulle bli jämlika männen ( om nu det är något att eftersträva ) tror jag aldrig kommer att ske.

Att det ska vara lika lön för lika arbete, ser jag däremot som en självklarhet. Likväl att man tar bort idiotier som att man får dyrare bilförsäkring om man är kvinna.

Det pratas mycket att pappor ska ha rätt att vara föräldraledig, att få delat barnbidrag, vårdnad osv. Det är klart att man skall ha lika ansvar, men ibland är det praktiskt omöjligt och då är det oftast kvinnan som får stå tillbaka och ta de ‘negativa’ aspekterna.

Internationella kvinnodagen är så olika i olika länder, vilket är helt naturligt. Men egentligen så handlar det om kvinnoförtryck och det är något som finns i alla länder.
I går kväll såg jag Insider som handlade just om hedersrelaterat våld och man blir inte förvånad av vad som framkommer.
Sveriges myndigheter har en enorm okunnighet vad gäller andra länders kulturer, vilkas problem automatiskt tas in i Sverige när vi tar emot människor från andra länder.
Sverige skall vara humana och ta emot flyktingar, men de glömmer den viktigaste delen, nämligen att integrera dessa personer i vårt samhälle. Att få männen att förstå att här har kvinnan och mannen lika värde ( ja inte bokstavligt talat) men de måste i många situationer släppa på sina invanda ‘traditioner’ medan detta i sin tur just skapar konflikter eftersom man då inkräktar på deras kulturer.
Hedersrelaterat våld är en ytterst viktig del i vår invandrarpolitik. Det skall inte bara uppmärksammas på Internationella kvinnodagen.

Det finns många nätverk som dagligen kämpar med insatser mot kvinnoförtryck i islam, mot hederskriminalitet, tvångsgifte, incest, våldtäkt, misshandel och mord. Det är då helt förskräckligt att inte våra myndigheter samarbetar mer och tar in deras kunskaper i hur en stor del i vårt land faktiskt inte fungerar.

FN kritiserar Sverige mot att de inte tar kvinnovåldet på allvar. Allt ‘våld’ mot kvinnor måste stoppas med de resurser som krävs oavsett om det kallas hedersrelaterat eller våld i nära relation. Kosta vad det kosta måste, men det ÄR en prioritering som måste tas på allvar.

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Inlägget flyttat till Resonerar.se

Jakten på de sjukskrivna blir värre och värre. Men att belöna läkare och därmed landsting för att inte sjukskriva sina patienter måste väl ändå gå mot all form av mänskliga rättigheter. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Phersson, säger enligt DN att de landsting som lyckas bäst med att sänka sjukskrivningarna och sjukskrivningstiden kommer att få extra bonuspengar.
– Bonuspengar till vad?

Tanken är säkert god, för förutsättningarna för pengarna skall vara att landstingen även ser till att patienterna får rehabilitering.
Men risken är stor att att det blir en snabbrehab, som inte alls räcker till. Har man ens tänkt tanken på att det skall finnas resurser? Redan idag är det köbildning för ev. rehabilitering för de som nyligen blivit sjuka, för att inte tala om alla tusentals människor som redan gått i åratal utan att komma in i något system.

Enligt de nya rekommentationerna som också kommer att läggas fram, så skall det finnas en mall för hur länge man får vara sjuk. T.ex. Vid akut hjärtinfarkt rekommenderas i normalfallet 14-28 dagars sjukskrivning på heltid och därefter lika länge på halvtid.
– Jag trodde i min enfald att alla människor reagerar olika på sjukdom och smärta. Även yrket måste väl spela in.

Vidare säger hon ”– Detta handlar om rekommendationer. Läkarna ska inte tvingas använda riktlinjerna, men de ska vara en vägledning,
– Jag utgår från att det fortsatt är läkaren som diskuterar sjukskrivningen tillsammans med patienten.”

Samtidigt som de nya riktlinjerna säger; Som tidigare beslutar Försäkringskassan om rätten till sjukpenning.

Med andra ord så har varken läkarens eller patientens ord något värde och jag skulle vilja se den läkare som går emot sitt landsting och inte spar in på sjukintygsutfärdandet.

Socialförsäkringsministern säger ”De ska ge stöd, hjälp och rehabilitering vilket också ingår i avtalet.”
Men om sjukvården inte har lämplig stöd och hjälp, det kan vara flera instanser som måste vara med i rehabiliteringen. Vad händer så?

En viktig faktor som våra politiker inte tycks inse är att många skulle bli hjälpta och rehabiliterade om de fick möjlighet till alternativa behandlingsmetoder och mediciner. Låginkomstagarna har ingen möjlighet att själva bekosta sådana behandlingar.

Jag tror detta kommer att bli ytterligare ett ogenontänkt förslag som kommer att få katastrofala följder när man inser att människor blir inte friska på beställning och allra minst om det inte finns tillräckligt med resurser som kan hjälpa den enskilda individen.

Andra bloggar intressant  om: , , , , , , ,

Det finns inga ord som kan få en död kvinna tillbaka, det finns inga samhällsinsatser som efteråt kan säga, vi borde ha agerat annorlunda. Det finns inga förmildrade omständigheter som att skylla på vi försökte men hon lyssnade inte.

 

En kvinna som lever i en värld där psykisk och fysisk våld är en del i vardagen har oftast tappat fotfästet i livet och kan inte själv ta sig ur hur gärna än hon vill. Det borde vara samhällets ansvar att se till att mannen inte kan agera ut sin ilska och frustration gång på gång, genom att man enkelt utfärda ett besöksförbud till sitt eget hem.

 

Kvinnorna skall inte själv behöva fly och som värst, behöva sätta livet till för att en gång för alla få bli fri sin baneman.

 

begravning.png

 

En port för dig tyst öppnats,

den stänges utan dån.

Dit leder alla vägar,

men ingen därifrån.

Tacksamma för allt det fina,

du alla omkring dig gav.

Gläds vi i sorgen åt din vila

som du nu lugnt och stilla tar.

~~~~~

 

Må sanning och rättvisa segra

kvinnofrid

 

 

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Att falla mellan stolarna i byråkratin är ett problem som många råkar ut för. Det är förskräckligt när det drabbar gamla förvirrade människor.

Lokalt gick efterlysningen ut av den försvunna 78-åriga damen redan i tisdags, men då endast med signalement. Nu framkommer det fram att kvinnan blivit vräkt från sin lägenhet. I måndagskväll gick socialjouren dit och bytte lås på lägenheten och lämnade den förvirrade kvinnan i trappuppgången.

Historien låter mer än märklig, ändå blir jag inte förvånad. Den 78-åriga damen är ‘lätt förvirrad’ vilket inte är onormalt vid hög ålder. Hon har bott i sin lägenhet i över 30 år, men på slutet tydligen missat att betala hyror.
Obetalda hyror rapporteras till socialtjänsten, som man då kan tyckas borde ta tag i situationen och inte vänta på ett vräkningsbeslut. Nu letar polisen efter henne, då hon varit spårlöst försvunnen i två dygn.

En granne försökte redan på måndagen ett par gånger att få socialtjänsten att visa förbarmande över kvinnan. Istället har nu socialtjänsten slarvat bort kvinnan sedan de låst henne ute från den lägenhet hon bott i över 30 år.

Norrköpings socialchefen för individ- och familjeomsorgen Åke Sandström, säger att de har inte gjort något fel då socialtjänsten bygger på frivillighet. De tycker sig ha gjort sitt efter att ha erbjudit den gamla kvinnan att bo på vandrarhotell. En kvinna som enligt grannarna är lite av en ensamvarg som knappt varit utanför sitt bostadsområde. Trygghet är väl en av de viktigaste faktorerna för en gammal människa som dessutom är lätt förvirrad. Istället har hon nu alla sina tillhörigheter inlåsta i lägenheten som hon inte själv kommer åt. Med sig har hon endast två handväskor.

Det kan tyckas ändå mer märkligt när man läser

Lägenheten har nu övertagits av socialtjänsten.
– Lägenheten ska renoveras och under tiden har kvinnan fått en tillfällig bostad. Därefter är det tänkt att hon ska flytta tillbaka, säger Hans Lockner.

Uppdatering 14.20  Kvinnan har förmodligen kommit till rätta och upphittats i Göteborg
skönt att hon verkar välbehållen, men det förmildrar  ju inte socialtjänstens märkliga agerande i detta fall.

Andra bloggar intressant om: , , , , ,

Mera tokiga förslag i regeringens försök att förbättra sjuk statistiken. Ibland undrar jag starkt i vilket samhälle beslutsfattarna lever i, det verkar orimligt att de tänker logiskt utifrån fakta.

Anna Hedborg, har lett utredningen om socialförsäkringen och har föreslagit att företagshälsovården ska få en stor och viktig roll som de anställdas primärvård och pröva rätt till sjukpenning. Utifrån denna utredning har idag Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) givit Hedborg i uppdrag att titta på hur företagshälsovården ska kunna utvecklas och få en tydligare roll.

-Jag förstår inte tankegången, idag godkänns ju knappt ett vanligt läkarintyg från primärvården. Fk kan helt avslå att man skall få vara sjukskriven oavsett vad läkaren bedömer. Skall då företagshälsovården vara med kvalificerad för det?

”Senare i vår kommer en proposition om sjukintyg från första sjukdagen. Möjligheten finns redan i dag, men ska utökas samtidigt som kravet på sjukintyg kopplas till en skyldighet för arbetsgivaren att bistå med hjälp till den som ofta är frånvarande från jobbet.”

-Hur har man tänkt att det skall vara genomförbart? Idag är det näst intill omöjligt att få komma till en läkare ens inom en veckas tid såvida man inte mer död än levande. Jag tror nog den situation är ganska utbredd i landet.

En arbetsgivare vill inte ha anställda som är ofta sjuka och med ett rehabiliteringsansvar på arbetsgivaren, minskar chansen för anställning för alla som har något funktionshinder eller inte kan uppvisa ett prickfritt hälsointyg utan frånvaro.

Senare i vår kommer även direktiven till utredningen om den stora parlamentariska utredning om socialförsäkringen som regeringen räknar med att tillsätta senare i år.

Jag ser framför mig att Sverige kommer mer och mer att likna ett samhälle som utrotar allt som inte är friskt och arbetsfört. De oönskvärda är inte ett folkslag utan en stor grupp individer som inte är önskvärda för sina negativa egenskaper eller gener.

Källa: SvD

Andra bloggar intressant om: , , , , , , , ,

Nästa sida »