Brott


Inlägget är borttaget och finns nu att läsa på Resonerar.se

Annonser

Lars Tonneman på Rikspolisstyrelsen, säger enligt SR att det finns brister i lagstiftningen eftersom dömda kriminella ordningsvakter som blivit av med sitt förordnande och därmed vaktbrickorna, istället blir entrévärdar.

Problemet är tydligen stort i storstäderna där många sk. entrévärdar är kriminellt belastade. Jag förstår faktiskt inte problemet!
En ordningsvakt utbildas genom polisen och får då ett lite bättre skydd för sin person i tjänst. Att ‘bråka’ med en ordningsvakt räknas som våld mot tjänsteman. Ordningsvakten själv har mer befogenheter än en vanlig gäst att ingripa vid bråk, de kan avhysa en person från stället och boja dem. Men dock endast ta till det våld som situationen kräver vid ett ingripande. Här finns nog det stora missbrukandet bland många av krogarnas ordningsvakter, inte nog med att de ofta är ‘biffiga’ i kroppsbyggnaden, till skillnad mot de flesta poliser, de utnyttjar många gånger övervåld eller sin makt i form av brickan för att sätta gäster på plats. Tålamod, konfliktlösning och psykologi tycks många av dem sakna.

Men om en vakt blivit av med sitt förordnande och istället används som krog/entrévärd, då har de ju inga befogenheter kvar utan blir enligt lagen lika ‘oskyddade’ som en gäst eller en servitris. Med andra ord får de varken bära batong eller handbojor och inte använda något våld.
Att de står kvar i dörren, skall väl snarare belasta krogägaren som väljer att ha kvar dem i någon form av tjänst. Man kan inte alltid skylla på brister i lagen, så länge som dörrvärden sköter sig så må det väl vara okej att denne står där. Har man avtjänat ett straff så är man ju fri, har man inte fått ett tillräckligt hårt straff för sin gärning så är det snarare straffskalan det är fel på.
Om däremot en fd. ordningsvakt, hamnar i bråk som entrévärd, så gäller ju samma rättsförfarande som för privatpersoner.

Huvudansvaret för säkerhet och krogmiljö bör ju ligga på ägaren. Men finns det inte tydliga regler så väljer de naturligtvis det enklaste och billigaste alternativet. Fanns det däremot regler om antalet utbildade ordningsvakter som måste finnas vid dörren på en nattclub utifrån öppningstider, krogstorlek och naturligtvis populäritet och region, så vore det inga större problem.
Likväl som man kan mista sitt utskänkningstillstånd av olika orsaker, så kan man lägga till säkerhetskrav utifrån antalet rapporterade incidenter.

Andra bloggar om: , , , , ,

I går var det internationella kvinnodagen, DN hade artikeln åtta generationer av framsteg för kvinnan. Att vi någonsin skulle bli jämlika männen ( om nu det är något att eftersträva ) tror jag aldrig kommer att ske.

Att det ska vara lika lön för lika arbete, ser jag däremot som en självklarhet. Likväl att man tar bort idiotier som att man får dyrare bilförsäkring om man är kvinna.

Det pratas mycket att pappor ska ha rätt att vara föräldraledig, att få delat barnbidrag, vårdnad osv. Det är klart att man skall ha lika ansvar, men ibland är det praktiskt omöjligt och då är det oftast kvinnan som får stå tillbaka och ta de ‘negativa’ aspekterna.

Internationella kvinnodagen är så olika i olika länder, vilket är helt naturligt. Men egentligen så handlar det om kvinnoförtryck och det är något som finns i alla länder.
I går kväll såg jag Insider som handlade just om hedersrelaterat våld och man blir inte förvånad av vad som framkommer.
Sveriges myndigheter har en enorm okunnighet vad gäller andra länders kulturer, vilkas problem automatiskt tas in i Sverige när vi tar emot människor från andra länder.
Sverige skall vara humana och ta emot flyktingar, men de glömmer den viktigaste delen, nämligen att integrera dessa personer i vårt samhälle. Att få männen att förstå att här har kvinnan och mannen lika värde ( ja inte bokstavligt talat) men de måste i många situationer släppa på sina invanda ‘traditioner’ medan detta i sin tur just skapar konflikter eftersom man då inkräktar på deras kulturer.
Hedersrelaterat våld är en ytterst viktig del i vår invandrarpolitik. Det skall inte bara uppmärksammas på Internationella kvinnodagen.

Det finns många nätverk som dagligen kämpar med insatser mot kvinnoförtryck i islam, mot hederskriminalitet, tvångsgifte, incest, våldtäkt, misshandel och mord. Det är då helt förskräckligt att inte våra myndigheter samarbetar mer och tar in deras kunskaper i hur en stor del i vårt land faktiskt inte fungerar.

FN kritiserar Sverige mot att de inte tar kvinnovåldet på allvar. Allt ‘våld’ mot kvinnor måste stoppas med de resurser som krävs oavsett om det kallas hedersrelaterat eller våld i nära relation. Kosta vad det kosta måste, men det ÄR en prioritering som måste tas på allvar.

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Du är vad du äter, finns ett tv program som heter och det ligger nog en hel del sanning i det. Jag skulle också apropå senaste tidens uppmärksammande på kränkningar, hot, och mobbing på nätet. Vilja påstå Du är som du beter dig.

Huvudpunkten tycks nu ligga på att vuxna skall ta ansvar för hur ungdomarna beter sig på nätet, lära dem vett och netikett . Numera handlar det inte bara om rena ‘självklarheter’, idag måste man ta in lagar och regler i sitt tänkande och handlande på nätet. Problemet är att internetmiljön kommer aldrig att kunna jämföras med verkliga livet. Föräldrar och vuxna kan aldrig lära barn och ungdomar något som de inte själva kan hantera och vet ‘spelreglerna’ kring.
Den vuxna generationen, har aldrig lärt sig lagar om förtal, kränkningar, hot etc. för det hör inte till vardagslivet. De vuxna måste först och främst lära sig den sociala miljö, internet faktiskt är för den är ingenting som livet utanför internetuppkopplingen.

Det är många vuxna som inte är vana att diskutera öppet eller umgås i stora vänkretsar, att då ta klivet ut till miljoner andra om än virituellt skapar för många en helt ny värld som både kan vara skrämmande, intressant och frustrerande. Kaoset uppstår för att man inte kan läsa in och förstå andra människors åsikter och tänkande. Man har inte lärt sig att tyda innehållet i det skrivna som helt saknar nyanser och gester.

Funktionshindrade skyddas inte av lagen, men det gör egentligen inte någon av oss. Utanförskapet som finns i verkliga livet, visar sig överallt på nätet. Att sk. nätmobbare kan härja fritt beror just på att ingen brytt sig om att tänka efter före. Sextrakasserier bland unga och mobbing, är bara en liten del i härvan.
Ordet Respekt, tycks för länge sedan vara glömt, men så länge inte de vuxna lär sig att ordet respekt och hänsyn, gäller även i det mer anonyma samhället internet. Så kommer hoten att växa sig större, än vad som kan hanteras. Jag skulle vilja påstå att, som man själv beter sig på internet, återspeglar nog till största delen hur man tänker och agerar även i det privata livet, fast där har man oftast de mänskliga spärrarna som stoppar en från hastiga impulser. Vårt sociala arv, för vi över till våra barn, men internets sociala regler måste vi alla forma gemensamt för det är ett helt nytt fenomen. Det kan aldrig bli fred om den inte först blir vapenvila.
Frågan är om man själv ska vänta på att ändra beteende tills någon annan tar första steget?

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Rätt eller fel, brottsligt eller inte är domstolarnas sak att avgöra. Allt som oftast undrar jag vad som egentligen är sanning och fakta eller upplevda situationer och tolkningar. Det kan aldrig bli mer sanning än just aktivt inblandade parter. Därefter är det polisutredningars sammanställning till åklagare som blir gällande för ett åtal eller inte. Frågan jag ofta ställer mig är hur pass insatta åklagarna egentligen är i själva brottet och dess undersökningar. Att polis ‘samarbetar’ med åklagare under utredningstid är inte detsamma som att de är insatta i helhet.

Jag satt själv som åhörare i en rättegång för ett par veckor sedan. Jag var mer insatt och påläst i fallet än vad åklagaren var, som agerade mest som om det var första gången han ens tittade i papprena. Förundersökningen var bristfällig och åklagaren var snabb att lämna in stämningen som redan inom en vecka togs upp i domstol. Man kan lugn säga att jag ideligen satt och gapade och skakade på huvudet hur målet togs upp.

Nu läser man i media att en polisman blivit friad från dödsskjutningen av en 23-årig psykiskt sjuk man. Jag var inte där så jag kan inte uttala mig, däremot kan jag förstå föräldrarna som driver frågan vidare om ansvar. Grabben är död, så han kan inte uttala sig, däremellan var det å ena sidan föräldrarna som blev vittnen till händelsen och också var de som ringde efter hjälp. På andra sidan har vi motståndaren polisen och dennes vittnen som var tre kollegor, dvs. polismän. Jag ser det som tämligen osannorlikt att de skulle gå emot sin arbetskamrat i dennes vittnesutsago.
Polismän har också genom sitt yrke en större frihet och godtagbara skäl att försvara sig. Jag tror inte det blivit en friande dom om det hade gällt en privatperson som försökt ingripa mot den hotfulle sjuke ynglingen.

Jag kan bara spekulera utifrån vad jag läser i media och då finner jag förståss en del märkligheter. Förundersökningen verkar vara bristfällig. Familjen fick själva genom advokat driva målet till Hovrätten, vilket naturligtvis blir en personlig kostnad då åklagaren inte överklagade Tingsrättens friande dom. I Hovrätten la man tydligen fram nya bevis bland annat från en granne som ej tidigare vittnat samt ambulanspersonalen. Inte heller det hjälpte för att fälla den skjutande polismannen.

Tittar man på Expressens bild, av vad jag förmodar är en rekonstruktion, så verkar det lite besynnerligt att ett skott avlossats på det avståndet. Av fyra polismän så känner en sig så hotad att ett skott avlossas. Det tvistas om huruvida järmgrinden var öppen eller stängd vid tillfället, en järngrind som sägs ha varit orsak till att skottet träffade dödligt i magen i stället för på benet som polismannen siktade på. Huruvida skottet rikoschetterade mot en järngrind eller inte kan jag inte uttala mig om, men jag trodde att även poliser måste försäkra sig om att inte andra kan skadas vid utryckning eller agerande. Kulan skulle ju lika gärna kunnat ändra riktning och träffat någon helt oskyldig.
Man kan också tycka att fyra poliser som har batonger till hjälpmedel borde kunnat avväpna den förvirrade och agressiva ynglingen eller kanske använda pepparspray, om nu detta används eller fortfarande är i teststadiet.
Det minsta jag tycker är i alla fall att en polisman, som har ett yrke där det krävs lite mer än att impulshandla skall så lätt kunna ha lagen på sin sida genom nödvärnssituation och därmed gå fri från allt ansvar.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , , ,

Jakten på bidragsfuskare har pågått en längre tid. Människor verkar ha en fallenhet att se fusk och utnyttjande av svagheter i systemet, som något som man ska utnyttja.

försäkringskassan i Östergötland arbetar 10 personer heltid för att kontrollera fusk .

Försäkringskassan i Östergötland betalade sammanlagt ut närmare 18,7 miljarder kronor till östgötarna förra året. Samma år krävde Försäkringskassan tillbaka 19 miljoner felutbetalda kronor.
Sammanlagt stod 47 personer som mottagare till de 750 utbetalningarna som förra året hamnade hos östgötapolisens bedrägerienhet

Hanterandet av detta fusk tar nästan hälften av ekorotelns resurser inom polisen i Östergötland, säger Chris Hellstrand chef för östgötapolisens ekorotel.

”Våra chefer styr vad vi ska arbeta med och vad som ska prioriteras. Socialförsäkringsbedrägeri är prioriterat område.
– Men anmäler försäkringskassan måste vi utreda, säger han. ”

Även regeringen ser fuskandet som ett stort problem och i måndags presenterade finansminister Anders Borg regeringens förslag om en lagändring så att det ska bli lättare att straffa personer som får bidrag utan att ha rätt till det, skriver SR, Eko.

Straff är just vad ett par föräldrar, till en funktionshindrad 26-åring fått. De lyckades sjukpensionera sonen trots att han såväl arbetade och inte ens bor hemma, skriver SvD via Metros nyheter. Just i detta förmodade unika fallet, så kan man i mycket undra hur det egentligen fungera. Hur har man lyckats att lura en läkare att skriva intyg och även fått försäkringskassan att gå med på detta. Ingen verkar ens ha träffat 26-åringen personligen fast han tydligen inte var så funktionshindrad att han hade överförmyndare eller god man.

Att detta kunde hända anser jag endast bevisar på hur bristfälligt systemet är i bidragshantering. Idag samkörs många register och det borde inte vara svårt med dagens teknik att lätt kunna spåra eller ge signal på om en person utnyttjar flera bidragssystem samtidigt. Mig veterligt får man ju uppge t.ex vid sjukanmälan vad man sysslar med som frisk. Vid arbetslöshet registreras man såväl hos A-kassa som Arbetsförmedling.

Andra bloggar intressant  om: , , , , , , , ,

Vårt rättsväsende ter sig märkligt många gånger. Mycket av våra förehavanden styrs idag via internet, de flesta använder det som hjälpmedel och är helt lagliga.

Allt medan tekniken utvecklas, så är det en självklarhet att även teknisk brotslighet ökar, kanske inte alltid med ond avsikt. Datahackers hör väl snarare som jag tänker till en grupp, som gärna vill upptäcka och påvisa säkerhetsluckor, så de borde ju vara en tillgång i utvecklingen av skydd.

De sk. fildelarna däremot ses inte med blida ögon och har under en lång tid jagats och även dömts. Som alltid brukar det vara den lilla personen som drabbas och inte hjärnorna bakom.
Justitiedepartementet aser att fildelning är ett så stort problem så man håller nu på att se över hur man ska komma åt den illegala nedladdningen.

Det kan då tyckas märkligt att en ung datahackare, som bevisligen hackat sig in i bland annat sju universitet och ändrat i filer ändå frikändes i Uppsala tingsrätt. Yngligen hade en egen server i garderoben hemma och där haft tillgång till det snabbaste bredbandet i världen. Han erkände viss delaktighet men har även skyllt på andra icke namngivna och det räckte tydligen för att fria.
Märkligt kan tyckas när det vid fildelning räcker att man står som abonnent för ett internetabonnemang och därmed är ansvarig för vad som går in och ut via datorn oavsett om det är en själv eller någon annan som fildelat.

Det ska bli intressant att se vad polisutredningen leder till vad gäller anmälan mot hubbägare som Ifpi gjort.

Förutom hubbägarna identifieras mellan 25 och 30 svenska användare som varit uppkopplade mot hubbarna i polisanmälan. Enligt Gustafsson är de fem polisanmälda hubbarna bland de största i Sverige

Inlägget inspirerat från SvD artikel

Andra bloggar intressant om: , , , ,

Nästa sida »