Regeringen


Det är lätt att sitta i regerings- och bestämmande position om man räknar efter eget huvud och inte tar med fakta eller helhet.
Som vanligt så handlar det egentligen inte om att förbättra för Sverige som helhet, det är snarare en omfördelning av pengapåsar och vilket statistikkonto som behöver förbättra sina resultat.

Igår skrev jag om den ekonomiska situationen för en stor grupp människor. Aftonbladet kör sin artikelserie att man inte kan leva på sin heltidslön. De visar på de 25 sämt betalande yrkesgrupperna. Enligt deras prognos 512 980 svenskar arbetar i de yrkena, tre av fyra är kvinnor. Vi pratar också om människor som kanske arbetat hela sitt liv med detta yrke.

Jag tittade hos LO hur lönerna såg ut hos kommunalanställda och landstingsanställda. Jag förmodar att statistiksiffrorna grundar sig på människor som är med i facket, alltså kan antalet låg- mellaninkomsttagare vara mycket högre. Så jag förstår inte hur tokigt man har räknat, när det sk. jobbavdraget slagit så fel enligt uppgift i Metro.
”– Det finns ingen klockren definition. Men vi drog gränsen omkring 23 000–24 000 kronor, säger Hans Lindblad” Medan det enligt Metros uträkning snarare ligger kring 31000 kr.

Visst skall det löna sig att arbeta, men faktum är att, för allt för många människor så gör det inte det. Jag skrev redan i augusti om detta med varför människor tar sk. svartjobb, de klarar sig inte på inkomsterna.

Egentligen vore det väl inte så svårt att inse vilka människor som behöver mest skattesänkningar. Enligt socialtjänstlagen så finns det ett sk. existensminimum för att få försörjningsstöd. Detta utgår från Konsumentverkets beräkningar vad som anses som nödvändig livsföring.
Gick man efter dessa beräkningar, så skulle man snart inse att under dessa inkomster, så skulle man inte behöva betala någon skatt alls. På så sätt skulle man också få bort systemet och kostnaderna med bostadsbidrag. Pengar som pengar, oavsett om de heter skatt eller bidrag. Den ena enheten tar medan den andra ger.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Vad var det jag sa, ett ord jag får använda allt som oftast och jag avskyr det. Aftonbladet har börjat en artikel serie om kvinnor i yrken där lönen är så låg att man inte kan leva på den, som om det vore någon nyhet. Men rätt ska vara rätt det är inte bara kvinnor som drabbas, det finns män också i dessa yrkesgrupper.

Eva 51, tjänar bara 600 kr mer än en nyanställd 20-åring. Hon klarar ekonomin då hon också lever på sin 20-årige sons bidrag.
Anja 46, måste ha fem extrajobb för att klara ekonomin och vi talar inte om människor som lever över sina tillgångar. Nej vi talar om en stor skara människors verklighet.
Anja, skulle tjäna 100 kr i månaden på att söka socialbidrag istället för sina extrajobb. Just denna 100-lapp är vad Konsumenverket höjde årets beräknade hushållskostnader med. En budget som används som underlag för försörjningsstöd.

Jag skrev om detta redan i början av december, det var innan alla förändringar trädde i kraft.

I ett annat inlägg gav jag ett exempel ( det här var innan nyår och alla förändringar )

Nedanstående exempel, går hand i hand med Aftonbladets artiklar om människor som arbetar heltid, men kan inte klara sig på sin lön. Skillnanden är att jag i exemplet refererar till människor som är långtidssjukskrivna, arbetslösa, pensionärer mfl. som inte fick ta del av skattesänkningar men fick däremot extra kostnader detta år.

Frågan man kan ställa sig är VAD är livskvalitet?

I mitt exempel tar jag en vuxen och två tonårsbarn

Gemensamma hushållskostnader för 3 personer är 1.160 kr ( förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens mm)

Dagstidning snitt 160 kr/mån

Tele abonnemang 125 kr/mån

Tv- licens 165 kr/mån

Sen tillkommer, själva samtalen och de flesta har idag även mobiltelefon och ett bredbandsabonnemang. Låt säga att man vardera har ett kontantkort på 100 kr/mån, ett bredband för 200kr, lågt räknat, vanliga telefonen används för 100 kr /mån. Då har man 100 kr kvar att köpa förbrukningsvaror för.

Personliga kostnader (Livsmedel alla måltider, Kläder/skor, Fritid/lek, Hygien. För barn/ungdom ingår även försäkring )
Vuxen är 2.640 kr

Barn1, 11-14 år är 2.270 kr

Barn två 15-18 år är 2.550 kr

Totalt skall familjen klara sig på 8.620 kr

( observera att det finns inga som helst tankar på pensionsförsäkringar, semester, oförutsedda utgifter eller annat sparande )

Utöver denna riksnorm, så får man lägga till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Eftersom många lever på sjukpenning, pension och a-kassa, så räknar vi bort arbetsresor. För ungdomar är inte heller busskort giltigt och i de personliga summorna finns inte utrymme för busskort, så det blir svårt för dem att ta sig till ev. fritidsaktiviteter eller ens skola om de går i gymnasie.

Mitt räkneexempel

Sjukpenning 11. 250 kr 375 kr netto / dag ( räknar på högsta 521 kr brutto, vid arbetslöshet, övriga grundbelopp är lägre ) Högsta brutto är nu 2007, 486 kr

Bostadsbidrag 2.000 kr

Studie/bbd 2.100 kr

Underhållsstöd 2546 kr

Intäkter totalt 17.896 kr

minus riksnorm – 8.620 kr

= 9. 276 kr

Hyra – 6400 kr

Fackavg. -250 kr

El – 600 kr

hemförsäkr. – 75 kr

Totalt 7.325 kr ( nu var detta bara ett snitt och många har högre kostnader än så )

Nu låter det ju alldeles förträffligt att få ca 1.900 kr över varje månad.

Men man skall då ta i beaktning att ett hushåll har bra mycket mer kostnader än vad som ingår i denna riksnorm, som anses vara det lägsta man kan klara sig på. Man kan inte ha några försäkringar, skulder, semestersparanden eller ens låta barnen ha någon som helst livskvalitet i deras mått mätt. Jag har inte ens tagit med buss eller bilkostnader, trots att Konsumentverkets priser baseras på att man kan storhandla på en lågprisaffär.

Summorna är idag lägre än så här och kostnaderna mycket högre, efter Alliansens åtstramningspolitik. Det är många som går på knäna men ännu inte sökt socialbidrag.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

En guldspade är prestigepriset för grävande journalistik. Att man sen stjäl andras scoop finns det tydligen inga skrupler om. Expressen och dess journalister visar tydligt på dåligt omdöme, när man ens tänker tanken att ta emot priset.

Expressens chefredaktör, Otto Sjöberg säger

Nu har tidningens reportrar belönats med prestigefyllda journalistpriset Guldspaden. – Jag är stolt över de som jobbat med detta. Det grävande jobbet är ofta tungt och kräver tålamod

Med endast en liten notering påtalar man sanningen ”– Fast det var den ovanligt pigga socialdemokratiska bloggen Magnus tankar som var först med uppgiften, men juryn såg till helheten.”
Helheten har man knappast sett till, för då skulle Magnus varit den som varit med om att få pris, även om han inte är någon journalist, för utan hans inlägg som Expressen byggde sina artiklar på, skulle det inte ha blivit något pris!

Att media håller reda på vad som skrivs i bloggvärlden kan vi nog alla ta för faktum, dessutom när de nu börjat länka till inlägg så har de ändå lättare att hålla reda på vad som skrivs. Jag tvivlar på att juryn i Föreningen Grävande Journalister, har undgått att läsa vem som kom med det första scoopet i ärendet. DN skriver att De vann priset för sitt avslöjande om Maria Borelius privatekonomi, vilket blir en ren felaktighet. Medan SvD skriver mer sanningsenligt ”var med och fällde en minister”, vilket också  Martin Jönsson  med sin SvD blogg skrev om för ett par veckor sedan.

Rätt ska vara rätt tycker jag, utan via blogg så skulle media ha mycket mindre att skriva om!

Bloggen Magnus (Ljungkvist) Tankar är värd ett eget pris

bloggscoop 2006

Uppdatering: Läs också Jinges Inlägg om Guldspade skandalen, ett bra initiativ för att bevisa att bloggvärldens ord betyder något!

Andra bloggare Knuffar  intressant om: , , , , , ,

Regeringen och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, lämnade idag över propositionen ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken m.m.” till riksdagen. De förändrade reglerna för arbetslöshet m.m. är tänkt att börja gälla i sommar. Det är märkligt hur vissa förslag kan börja gälla med så kort varsel medan andra propositioner tar hur lång tid som helst innan hela kedjan är klar.

Att moderaterna ser arbetslösa och långtidssjukskrivna som parasiter, det har framgått klart och tydligt förut. Jag köper inte resonemanget att det var detta budskap man gick till val på. Nej som vanligt ( gäller alla partier ) så bäddar man in förändringar i något luddigt budskap, men vi väljare får aldrig reda på hur förändringarna skall ske och bekostas.
Med tanke på den snabba förändringen i A-kasse avgiften, så lär de ha planerat detta innan de kom till makten, men valde att inte upplysa väljarna.
Folket vill ha en förändring, men Rom byggdes inte på en dag, inte heller kan man så tvärt ändra människors livsföring utan att det får katastrofala följder för en stor grupp människor, framförallt de som redan är sjukskrivna eller arbetslösa.
Den 5 mars, så försämrades även ersättningen för de som varit arbetslösa 200 dagar.

Det låter så enkelt när Littorin enligt DN, säger ”Min utgångspunkt är att det är alltid bättre att ha en fot på arbetsmarknaden” Jag tror inte vår arbetsmarknadsminister begriper, att det finns inte arbete för alla, när han säger ”- Man måste kunna söka ett lämpligt arbete även om det ligger på någon annan ort”

Vidare säger han enligt SvD, ”Arbetslösa måste också vara beredda på att söka andra arbeten än sådana de har erfarenhet av, enligt det nya förslaget.”  Säg mig, vilka jobb skall man konkurrera om när inte ens de som har en bra utbildning eller högskola får ett arbete?

På moderaternas egen websida, låter det inte muntert när de redovisar vad de kallar den breda arbetslösheten. Den nya modellen Nystartsjobb, har tydligen inte slagit igenom som regeringen hoppades på. Nej, arbetsgivare vill ha friska människor i tjänst.

Jag tvivlar också på att det kommer att bli någon förändring när man byter ut aktivitetsgarantin mot jobb- och utvecklingsgaranti. Den största skillnaden blir nog namnbytet.
Än värre lät det bli med det nya förslaget att arbetsgivare blir inte längre skyldiga att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen. Så varför ska man ens besvära sig med kostnaden att bilda en ny myndighet ”AMS och länsarbetsnämnderna avvecklas. Den nya myndigheten, Arbetsförmedlingen, bildas i stället”

Vilken förändring kommer härnäst? Blir det måhända förändringar i socialtjänstlagen? För jag är övertygad av att en stor del människor kommer att behöva söka försörjningsstöd för att klara sin livsföring.

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

I går var det internationella kvinnodagen, DN hade artikeln åtta generationer av framsteg för kvinnan. Att vi någonsin skulle bli jämlika männen ( om nu det är något att eftersträva ) tror jag aldrig kommer att ske.

Att det ska vara lika lön för lika arbete, ser jag däremot som en självklarhet. Likväl att man tar bort idiotier som att man får dyrare bilförsäkring om man är kvinna.

Det pratas mycket att pappor ska ha rätt att vara föräldraledig, att få delat barnbidrag, vårdnad osv. Det är klart att man skall ha lika ansvar, men ibland är det praktiskt omöjligt och då är det oftast kvinnan som får stå tillbaka och ta de ‘negativa’ aspekterna.

Internationella kvinnodagen är så olika i olika länder, vilket är helt naturligt. Men egentligen så handlar det om kvinnoförtryck och det är något som finns i alla länder.
I går kväll såg jag Insider som handlade just om hedersrelaterat våld och man blir inte förvånad av vad som framkommer.
Sveriges myndigheter har en enorm okunnighet vad gäller andra länders kulturer, vilkas problem automatiskt tas in i Sverige när vi tar emot människor från andra länder.
Sverige skall vara humana och ta emot flyktingar, men de glömmer den viktigaste delen, nämligen att integrera dessa personer i vårt samhälle. Att få männen att förstå att här har kvinnan och mannen lika värde ( ja inte bokstavligt talat) men de måste i många situationer släppa på sina invanda ‘traditioner’ medan detta i sin tur just skapar konflikter eftersom man då inkräktar på deras kulturer.
Hedersrelaterat våld är en ytterst viktig del i vår invandrarpolitik. Det skall inte bara uppmärksammas på Internationella kvinnodagen.

Det finns många nätverk som dagligen kämpar med insatser mot kvinnoförtryck i islam, mot hederskriminalitet, tvångsgifte, incest, våldtäkt, misshandel och mord. Det är då helt förskräckligt att inte våra myndigheter samarbetar mer och tar in deras kunskaper i hur en stor del i vårt land faktiskt inte fungerar.

FN kritiserar Sverige mot att de inte tar kvinnovåldet på allvar. Allt ‘våld’ mot kvinnor måste stoppas med de resurser som krävs oavsett om det kallas hedersrelaterat eller våld i nära relation. Kosta vad det kosta måste, men det ÄR en prioritering som måste tas på allvar.

Andra bloggar intressant om: , , , , , ,

Vågar man ens yttra sig i ämnet utan att klassas som rasist eller få en tillhörighetsstämpel? Jag chansar och sticker ut näsan, för det är i sak man skall diskutera och inte i partitillhörighet. För att förtydliga det hela så är det väl bäst att poängtera att jag sympatiserar inte med något parti, jag kan tänka själv utan att bli styrd av någon annan.
Alla partier har något bra, problemet heter väl som så ofta, samarbetssvårigheter och att gå mot samma mål, dvs. i ett land där vi kan leva och må bra.

Historien SvD skriver om, hur en journalist på falska grunder, smygit sig in bakom SD:s kulisser för att granska och väcka reaktioner ser jag som plumpigt. Jag är ingen anhängare av dem, ändå tror jag inte deras politiska möten ter sig så mycket annorlunda än vad som sägs och debatteras i andra politiska sammankomster.
Hur många av oss , partipolitiska eller inte sitter inte vid kaffeborden och tycker till kring olika ämnen, det brukar gå livligt till så fort man diskuterar politik. Men att sedan stå för sina åsikter öppet är det inte många som gör.

Jag kan hålla med i tankarna kring invandringskostnaderna som en del i en helhet. Detta med tanke på hur regeringen just nu håller på att sanera kring alla människor som lever på allehanda bidrag, hur de skall få tusentals sjukskrivna och sjukpensionerade ut i arbetslivet igen. Till ett liv i arbetslöshet bland alla andra tusentals,  som faktiskt många är högutbildade men inte får något jobb.
Vi har haft  en öppenhet att välkomna invandrare och flyktingar i många år. Men till vilket samhälle? Vad erbjuder vi dem? – Ett liv i arbetslöshet och bidragsberoende. För att integrera dem i samhället, för att inte låta dem leva isolerade i glömska, så måste det till en massa resurser för att de ska bli en del i gemenskapen av vårt Sverige.

Jag ser det inte mer kränkande att tala om kostnader och problem med massinvandring, än den hetsjakt som nästan dagligen sker kring sjukskrivna och arbetslösa. Två grupper där även etablerade invandrare finns, men nu hör till den ‘svenska’ statistiken.

Jag vänder på frågan och undrar, är det humant att ta emot människor på flykt när det är så stort problem att ta hand om och integrera ( till självförsörjande ) de människor som faktiskt redan finns i Sverige, oavsett nationalitet?

Är det humant att ta emot människor, som får rota sig och inges hopp om en fristad med livskvalitet, för att sedan slänga ut dem efter månader eller år? Det tycks ju inte ens finnas resurser att hantera dessa flyktingärenden.

Diskussioner borde inte ligga på kostnader oavsett om det gäller flyktingar, sjuka, arbetslösa skola eller äldrevård. Diskussioner bör och skall ligga på HUR, löser man dessa problem i sakfråga!

Andra bloggar intressant om: , , , , , , ,

Möjligtvis är jag helt bakom flötet och kan inte alls tänka logiskt eller så har jag missuppfattat precis allting och då skulle jag verkligen vilja bli upplyst på ett sätt som jag förstår.

Det är inte första gången jag tycker regeringens utredningar verkar helt ogenomtänkta vad gäller helhetssyn. Det gäller inte bara nuvarande regering men numera skakar jag på huvudet mer än ibland.

DN debatt, skriver Socialförsäkringsutredningens utredare Anna Hedborg och Pathric Hägglund ett inlägg kring sin senaste skrift, Arbetslösa som blir sjukskrivna och sjukskrivna som inte blir arbetslösa, som för mig är helt obegripligt i sak.

Undertonen i artikeln tycker jag tyder på att man ser människor i ‘utanförskap’ som fuskare som utnyttjar systemet. ”Kort sagt, regler och villkor i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna talar för att arbetslösa blir sjukskrivna och att sjukskrivna inte blir arbetslösa”

Utan att gå in på detaljer i artikeln, vilket ni själva kan läsa er till, så skulle jag vilja påstå lite mer konkret.
Jag tror ingen vill vara sjukskriven eller rättare sagt leva på någon form i sjukförsäkringssystemet. Bara att bli sjukskriven sänker den normala inkomsten rejält, medan ens utgifter består, likaså gäller vid arbetslöshet. Människan är väl mer av naturen att vilja ha såväl pengar som livskvalitet och då ter sig att frivilligt vilja leva på någon form av bidrag som ologiskt.

Jag vet inte om utredarna blandat ihop begreppen, det är väl snarare så att idag är det i så fall mer ‘lönsamt’ att vara arbetslös än sjukskriven.
Det stämmer inte riktigt som Svt, har vinklat nyheten, ”Den som är sjukskriven får idag 80 procent av månadslönen upp till 28.600 kr, medan a-kassan har ett betydligt lägre tak; 18.500 kr per månad”

Vad jag förstått av denna socialförsäkringsutredning så handlar det om människor som idag redan är långtidssjukskrivna med arbetslöshet i botten. Det en väsentlig skillnad för max beloppet vid sjukpenning är sänkt till 486 kr per dag.

Det är också så att den sjukskrivne måste betala den obligatoriska a-kasse höjningen och höjd fackföreningsavgift. För en sjukskriven med en inkomst på 17000 kr gör det en skillnad på utgift mot den arbetslöse på 301 kr. Dock missar de båda det sk. jobbadraget med 637 kr. Den sjukskrivna har på en gång fått sin inkomst sänkt med ca 1970 kr per månad direkt. Till det ska man lägga alla ökade skatter och avgifter. Bara det skulle väl vara ett skäl för vem som helst att vilja kunna arbeta eller få ett arbete.

Utredningen gör också gällande att det skulle finnas en tendens att arbetslösa väljer att bli sjukskrivna istället för utförsäkrade. Vilket i praktiken borde vara en omöjlighet eftersom Försäkringskassan knappt verkar godkänna sjukskrivningar idag, utan snarare slänger ut sjuka och orehabiliterade människor till ovisshet och eller arbetslöshet.

Men jag kan förstå att långtidssjukskrivna eller sjupensionerade människor drar sig för att ta klivet ut på en arbetsmarknad, där de är totalt ovälkomna och förmodligen inte heller har varit yrkesverksamma på flera år, än mindre har en passande utbildning. Dessutom får de en väldigt hård konkurrens bland de få jobb som finns tillgängliga, arbetstillfällena är inte så många som regeringentycks tro, inte ens för de som kan söka nystartsjobb.

Vad gäller sänkningen av arbetslöshetsersättningen, så borde man om man skall tro regeringens strategi, inte behöva gå arbetslös så länge att man drabbas av någon sänkning men tyvärr är det som vanligt även den är det, de redan mest utsatta som drabbas av, nämligen de som har en lön under 21 371 kronor i månaden. Sänkningen till 65 procent påverkar ersättning som baseras på en lön under 23 015 kronor i månaden. Sänkningen gäller även dem som får aktivitetsstöd.

Anna Hedborg och Pathric Hägglund avslutar sin debatt artikel med ” En i början hög a-kassa tillsammans med en tidsgräns för sjukpenningen, nya individualiserade arbetsmarknadsinsatser och i bästa fall omställningsavtal för sjuka skulle kunna leda till att fler, som önskvärt är, kan gå från passiv sjukskrivning till aktiv arbetslöshet.”

Jag skulle vilja avsluta min med, Se först till att Försäkringskassan tar på sig det ansvar de faktiskt har mot de arbetslösa att få en rehabilitering för att komma igen på arbetsmarknaden. Där ligger det väldigt stora brister, de långtidssjukskrivna är inget annat än ett ärende utan identitet, förpassade till ett liv, att ständigt falla mellan stolarna i myndigheters byråkrati och att inte trampa varandra på tårna i sitt myndighetsutövande.

Källor:
Försäkringskassans aktuella belopp
Sif:s arbetslöshetskassa

Andra bloggar intressant  om: , , , , , , , ,

Nästa sida »